Vammaistyötä tehdään ammattitaidolla ja omalla persoonalla

07.02.2020

Koko vuoden 2020 ajan kestävässä Värikäs vammaistyö -kampanjassa vammaisalaa tehdään tutuksi etenkin nuorille.

Kehitysvammaisten ihmisten laitosasuminen on vähentynyt merkittävästi viime vuosina ja yhä useampi vammainen asuu tavallisella asuinalueella. Keskeiseen rooliin alan työssä on noussut vammaisten ihmisten itsemääräämisen ja päätöksenteon tukeminen, joten myös ohjaajien vuorovaikutustaidot ovat yhä keskeisemmässä roolissa, selviää Kehitysvammaliiton tutkimusta.

Tutkimuksesta selviää, että alalla työskentelevät ovat yleensä ottaen hyvin tyytyväisiä työhönsä. Siitä huolimatta monilla paikkakunnilla kärsitään työvoimapulasta.

”Työ on hyvin monipuolista ja siinä saa käyttää luovuuttaan, mutta moni mieltää sen lähinnä perushoidolliseksi työksi. Vammaisten ihmisten elämä ja heidän tarvitsemansa tuki on etenkin nuorille tuntematonta”, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ryn ammattialatoiminnan asiantuntija Riitta Vehovaara kertoo.

Jotta vammaisalalle riittäisi ammattilaisia myös tulevaisuudessa, JHL ja Kehitysvammaliitto ovat käynnistäneet Värikäs vammaistyö -kampanjan. Koko vuoden 2020 ajan kestävän kampanjan kautta alaa tehdään tutuksi etenkin nuorille.

Kampanjavideo:

Kampanjavideo:

Kampanjan keulakuvana toimii rap-artisti Kalle Havumäki eli MC KOO. Havumäki työskentelee arkisin toimittajana Lyhty ry:n mediatyöpajassa, KiviMediassa. Ohjaajat mahdollistavat Havumäelle sen, että hän saa arkeensa mielekkäitä kokemuksia musiikin ja mediatyön kautta.

”Haluan vaikuttaa musiikillani kehitysvammaisten oikeuksiin sekä heihin kohdistuvien negatiivisten mielikuvien poistamiseen”, Havumäki kertoo.

Värikäs vammaistyö -kampanjan aikana vammaistyön lähettiläät, eli alalla työskentelevät ammattilaiset, käyvät kouluilla kertomassa nuorille omasta työstään. Kampanjassa tuotetaan myös materiaalia nykyaikaisesta vammaistyöstä ammatinvalinnan ohjaajille. Tarkoituksena on luoda myös yhteistyötä alan työnantajien sekä muiden vammaisalan järjestöjen kanssa.

Lähde: Kehitysvammaliitto