Vammaisuus ei ole tehohoidon rajaamisen peruste

31.03.2020

Nyt tarvitaan luottamusta, ei pelkoja. Poikkeustilanteessa on tärkeämpää kuin koskaan noudattaa lakia ja periaatteita.

Koronatilanteen tuottama poikkeustila nostaa kysymyksiä, jotka herättävät huolta ja pelkoa vammaisissa ihmisissä ja heidän läheisissään. Jos tehohoitoa ei riitä kaikille, onko vammaisuus yksi hoidon rajaamisen peruste?

Julkisuuteen on eilen (30.3.2020) noussut myös tieto siitä, että palveluita tilaava kunta on pyytänyt asumisyksiköltä listaa ihmisistä, jotka rajattaisiin tehohoidon ulkopuolelle. Kun näin on tietojemme mukaan yhdessä tapauksessa tapahtunut, on todettava selkeästi ja yksiselitteisesti:

  • Tehohoitoon liittyvät valinnat ja mahdolliset rajaukset ovat aina lääkärin vastuulla. Mandaattia ei voi siirtää.
  • Vammaisuus ei ole tehohoidon rajaamisen peruste.
  • Tehohoitoon on olemassa ohjeet ja periaatteet. Lähtökohta on, että terveydenhoito ja koko yhteiskunta toimivat näiden mukaisesti myös poikkeustilanteessa.
  • Tehohoidon eettiset ohjeet ja huoneentaulu löytyvät Suomen Tehohoitoyhdistyksen sivuilta: sthy.fi/yhdistys/eettiset-ohjeet
    Ote eettisistä ohjeista: ”Jokaisella ihmisellä on tilapäiseen hengenvaaraan jouduttuaan yhtäläinen oikeus tehohoidon tarpeen arviointiin. Tässäkin suhteessa ihmiset ovat arvoltaan tasavertaisia. Hoidon aiheellisuuden arviointiin eivät saa vaikuttaa potilaan sukupuoli, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto tai muu vakaumus, yhteiskunnallinen asema tai toiminta, varallisuus, elämäntavat tai muu henkilökohtainen asia. Mielenterveysongelma, päihderiippuvuus, muistisairaus tai vammaisuus eivät myöskään saa estää pääsyä tehohoidosta mahdollisesti saatavan hyödyn arviointiin. Tehohoitoa harkittaessa pitää kuitenkin ottaa huomioon se, että edeltävä heikko toimintakyky, huono hoitomyöntyvyys ja pitkäaikaissairaudet heikentävät kykyä toipua vaikeista sairauksista.”

Keskustelun aika on nyt

Uutiset muista Euroopan maista kertovat, että vaikeita kysymyksiä voi nousta, kun tehohoitoa ei riitä kaikille. Koska ihmisten huoli on tosiasia jo Suomessakin, keskustelu on syytä käydä ennen kuin olemme keskellä kriisiä ja päätöksiä on mahdollisesti tehtävä hyvin nopeasti. Ihmisten on voitava luottaa yhdenvertaisuuteen terveydenhoidossa.

Poikkeustilanteessa on tärkeämpää kuin koskaan noudattaa lakia ja periaatteita. Kehitysvammaisten Tukiliitto vaatii tätä ja haluaa myös tähän luottaa. On muistettava, että valtioneuvoston määrittämät poikkeusolot ja liikkumisrajoitteet ovat lähtökohtaisesti nousseet halusta suojella ihmisiä – erityisesti riskiryhmiä ja heikossa asemassa olevia.

Vääriä tulkintoja ja ylilyöntejä voi silti sattua ja silloin ne on korjattava. Jos ongelmia esiintyy, nostamme ne näkyviin ja puolustamme jokaisen oikeutta hyvään hoitoon ja elämään. Ohjeistuksia tulee tarvittaessa selkeyttää, jotta varmistetaan kaikissa tilanteissa jokaiselle potilaalle yhdenvertaisesti hoito.

Nyt emme tarvitse pelkoa, vaan luottamusta järjestelmään ja toisiimme.

Nyt emme tarvitse pelkoa, vaan luottamusta järjestelmään ja toisiimme. Vammaisuus ei ole, eikä saa olla tehohoidon rajaamisen peruste. #korona #yhdenvertaisuus #oikeuselämään #ihmisoikeudet #tehohoito