YK:n vammaissopimusta arvioiva kysely päättyi

13.06.2018

Vammaisille henkilöille suunnattuun kyselyyn tuli yli 2000 vastausta. Kiitos kaikille vastanneille.

Vammaisfoorumin ja Ihmisoikeuskeskuksen yhteistyönä toteutettu kysely YK:n vammaissopimuksen toteutumisesta Suomessa päättyi toukokuun lopussa. Kysely oli suunnattu eri tavoin vammaisille henkilöille. Määräaikaan mennessä saapui yli kaksi tuhatta vastausta. Se on hyvä tulos.

Vammaisfoorumin hallituksen asettama raportointityöryhmä on jo aloittanut työnsä. Se perehtyy huolellisesti tähän arvokkaaseen aineistoon. Tulosten perusteella kirjoitetaan rinnakkaisraportti, joka luovutetaan YK:lle samaan aikaan kun Suomen valtio antaa oman raporttinsa YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien komitealle.

Välitavoitteena on käynnistää vuoropuhelu julkisuudessa viipymättä sen jälkeen kun kyselyn tulokset ovat valmistuneet. Tämän keskustelun avulla saadaan lisää vaikuttavuutta varsinaiseen raportin kirjoittamiseen. Vammaisfoorumin jäsenjärjestöissä ja Ihmisoikeuskeskuksessa odotetaan jo malttamattomina tietoja kyselyn tuloksista eli siitä miten vammaiset ihmiset ovat arvioineet omaa asemaansa nyt kun YK:n vammaissopimuksen voimaantulosta on kulunut kaksi vuotta. Kyselyn tulosten perusteella Vammaisfoorumin valtakunnalliset vammaisjärjestöt – Kehitysvammaisten Tukiliitto ry mukaan lukien – kykenevät suuntaamaan vaikuttamistoimintaansa sinne missä vammaisten ihmisten oman käsityksen mukaan tarve on ilmeisin.

Lämmin kiitos kaikille Teille, jotka vastasitte kyselyyn!

 

Maaraportti

Kyselyssä koottiin tietoja Suomen ensimmäisen virallisen maaraportin rinnakkaisraporttia varten. Kun YK käsittelee Suomen virallisen maaraportin, rinnakkaisraportti luovutetaan YK:lle.  Tähän saattaa mennä raporttien ruuhkautumisen takia noin kolme vuotta.

Rinnakkaisraportin materiaali koottin kevään 2018 aikana, jotta raportit ovat vertailukelpoisia. Vammaisjärjestöt käyttävät aineistoja myös omassa vaikuttamistyössään.