EU:n Vammaiskortti käyttöön toukokuussa

14.03.2018

EU:n vammaiskorttia haetaan Kelasta, minkä jälkeen asiakas tilaa sen kortin toimittajalta.

EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) tulee Suomessa käyttöön toukokuussa 2018.

EU:n Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat alueellisesti, ja tilanne voi olla sekava.

 • Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa.
 • Vammaiskorttia näyttämällä vammainen henkilö voi osoittaa tuen tarpeensa esimerkiksi matkoilla, tapahtumissa ja käyttäessään erilaisia palveluita.
 • Kaikille EU-maille yhtenäisen kortin avulla myös asiakaspalvelu helpottuu.

Euroopan komission rahoittamassa kehittämistyössä on ollut mukana laaja joukko vammaisjärjestöjä, palveluntarjoajia, sosiaali- ja terveysministeriö, Kela sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vammaiskortin toimeenpanon koordinoinnista vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

Toimi näin:

 • Vammaiskorttia voivat hakea henkilöt, joilla on kunnan tai Kelan myöntämä päätös, jonka perusteella voi saada kortin.
 • Osa päätöksistä oikeuttaa A-merkintään, jolla asiakas voi osoittaa tarvitsevansa avustajaa tai tukihenkilöä.
 • Lähetä vammaiskorttihakemus Kelaan. Hakuohje ja lomake löytyvät Kelan verkkosivuilta ja Vammaiskortti.fistä toukokuussa 2018. Lomakkeita voi myös pyytää Kelan palvelupisteistä.
 • Jos asiakkaalla on tarvittava päätös, Kela antaa asiakkaalle oikeuden kortin tilaamiseen.

Video EU:n vammaiskortista:

 

Vammaiskorttikohteita etsitään

EU:n Vammaiskortin avulla innostetaan eri alojen palveluntarjoajat kehittämään asiakaspalveluaan yhä saavutettavammaksi. Palveluntarjoajat voivat ilmoittaa oman palvelunsa Vammaiskorttikohteeksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
vammaiskortti@kvps.fi.

Vammaiskorttikohteissa etsitään ratkaisuja parempaan asiakaspalveluun huomioimalla vammaiset ihmiset yhtenä tärkeänä asiakasryhmänä. Lista tämänhetkisistä tulevista Vammaiskorttikohteista on näkyvissä sivulla
www.vammaiskortti.fi.

Yhteenveto EU:n Vammaiskortista:

 • EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline.
 • Kortilla ei saa sosiaalietuuksia.
 • Kortissa on henkilön valokuva, hologrammitunniste sekä nimi ja syntymäaika.
 • Kortin kääntöpuolelle on mahdollista valita symboleita ja QR-koodi, jonka taakse kortin käyttäjä voi itse tallentaa tietoja omasta avun ja tuen tarpeestaan.
 • Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön toukokuussa 2018.
 • Vammaiskorttia eivät voi hakea kaikki. Suomessa korttia voi halutessaan hakea n. 300 000 ihmistä.
 • Kortin saamisen edellytyksenä on, että hakijalla on jo olemassa jokin seuraavista virallisista päätöksistä: Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki, Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, Kelan eläkettä saavan hoitotuki, Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A), Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A), Puhevammaisen tulkkauspäätös (A), Omaishoitosopimus (A), Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös, Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetus-palvelupäätös), Päätös saattajapalvelusta (A), Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A), Henkilökohtainen apu -päätös (A), Päivätoimintapäätös, Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A).
 • (A)= korttiin tulee myös A=avustaja merkintä, jolla voi halutessaan todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon. n. 80 000 henkilö on oikeutettuja A-merkintään.
 • Vammaiskortti-hakemus tullaan laittamaan vireille Kelassa. Kela ei tee tarveharkintaa. Kelassa ainoastaan tarkistetaan, että hakijalla on tarvittava virallinen päätös kortin hakemiseksi.
 • Kortin hakemisen yhteydessä peritään nimellinen maksu.
 • Lisätietoa:
  www.vammaiskortti.fi