EU:n Vammaiskorttia voi nyt hakea

25.06.2018

EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) on otettu Suomessa käyttöön 4.6.2018. Kortti maksaa 10 euroa.

Yhtenäistä vammaiskorttia on odotettu pitkään. Vammaiskorttia näyttämällä vammainen henkilö voi osoittaa tuen tarpeensa esimerkiksi matkoilla, tapahtumissa ja käyttäessään erilaisia palveluita. EU:n Vammaiskorttia pilotoidaan kahdeksassa Euroopan maassa.

Voit saada vammaiskortin, jos olet saanut myönteisen päätöksen jostakin seuraavasta etuudesta tai palvelusta:

Kelan etuudet:

 • alle 16-vuotiaan vammaistuki
 • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki
 • eläkettä saavan hoitotuki
 • kuulovammaisen tulkkauspalvelu (A)
 • kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspalvelu (A)
 • puhevammaisen tulkkauspalvelu (A).

Muut päätökset:

 • päivätoiminta
 • sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (ns. kuljetuspalvelupäätös)
 • vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu
 • näkövammaiskortti (A)
 • omaishoitosopimus (vammaiskortti tarkoitettu omaishoidettavalle) (A)
 • saattajapalvelu (A)
 • vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen (A)
 • henkilökohtainen apu (A)
 • erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A).

(A) = Voit saada korttiisi A-merkinnän. Sen avulla voit halutessasi osoittaa, että tarvitset mukaasi avustajan tai tukihenkilön.

 • Jos päätös on tehty Kelassa, kopiota siitä ei tarvitse liittää hakemukseen.
 • Jos päätöstä ei ole tehty Kelassa, liitä kopio tai kuva siitä hakemukseen.

Lisäksi tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen.

Hae ensin lupa kortin hakemiseen

Ensin on haettava Kelalta lupa kortin hakemiseen. Lupa haetaan henkilökohtaisilla asiointitunnuksilla Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta tai postitse. Lupaa haetaan Kelan lomakkeella VK1. Jos vammaiskorttiin oikeuttava päätös on tehty muualla kuin Kelassa, lupahakemukseen on liitettävä kopio päätöksestä.

Vanhemmat eivät voi hakea vammaiskorttilupaa lapselleen oman asiointipalvelunsa kautta. Jos lapsella ei ole tunnuksia asiointipalveluun, tilauslupalomake lähetetään Kelaan postitse.

Toimi näin:

 • Vammaiskorttia voivat hakea henkilöt, joilla on kunnan tai Kelan myöntämä päätös, jonka perusteella voi saada kortin.
 • Hae ensin Kelalta lupa hakea vammaiskorttia itse tai tukihenkilösi avustamana.
  Hakulomakkeeseen merkitään sähköpostiosoite.
  Kela tarkistaa, että sinulla on vammaiskorttiin oikeuttava voimassa oleva päätös.
  Sen jälkeen Kela antaa sinulle oikeuden tilata kortin.
  Saat antamaasi sähköpostiin linkin, jonka kautta pääset viimeistelemään korttitilauksesi.
 • Hakuohje Kelan verkkosivulla ja Vammaiskortin kotisivulla.
  Lomakkeita voi myös pyytää Kelan palvelupisteistä.
 • Osa päätöksistä oikeuttaa A-merkintään, jolla asiakas voi osoittaa tarvitsevansa avustajaa tai tukihenkilöä.

EU:n vammaiskortti -video

Videon pituus 1:32. Tuotanto Vammaiskortti.
Video on toteutettu Euroopan unionin tuella.

Tarkemmat ohjeet vammaiskortin hakemiseen ovat sivulla
www.vammaiskortti.fi/miten-haen-vammaiskorttia

 • Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, joka toimii vammaisten henkilöiden kommunikoinnin ja osallistumisen apuvälineenä Suomessa ja muissa EU-maissa.
 • Vammaiskorttia näyttämällä vammainen henkilö voi osoittaa tuen tarpeensa esimerkiksi matkoilla, tapahtumissa ja käyttäessään erilaisia palveluita.
 • Kaikille EU-maille yhtenäisen kortin avulla myös asiakaspalvelu helpottuu.

Euroopan komission rahoittamassa kehittämistyössä on ollut mukana laaja joukko vammaisjärjestöjä, palveluntarjoajia, sosiaali- ja terveysministeriö, Kela sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vammaiskortin toimeenpanon koordinoinnista vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

Lisää vammaiskorttikohteita etsitään

EU:n Vammaiskortin avulla innostetaan eri alojen palveluntarjoajat kehittämään asiakaspalveluaan yhä saavutettavammaksi. Palveluntarjoajat voivat ilmoittaa oman palvelunsa Vammaiskorttikohteeksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
vammaiskortti@kvps.fi.

Vammaiskorttikohteissa etsitään ratkaisuja parempaan asiakaspalveluun huomioimalla vammaiset ihmiset yhtenä tärkeänä asiakasryhmänä. Lista tämänhetkisistä tulevista Vammaiskorttikohteista on näkyvissä sivulla
www.vammaiskortti.fi.

Yhteenveto EU:n Vammaiskortista:

 • EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline.
 • Kortilla ei saa sosiaalietuuksia.
 • Kortissa on henkilön valokuva, hologrammitunniste sekä nimi ja syntymäaika.
 • Kortin kääntöpuolelle on mahdollista valita symboleita ja QR-koodi, jonka taakse kortin käyttäjä voi itse tallentaa tietoja omasta avun ja tuen tarpeestaan.
 • Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön toukokuussa 2018.
 • Vammaiskorttia eivät voi hakea kaikki. Suomessa korttia voi halutessaan hakea n. 300 000 ihmistä.
 • Kortin saamisen edellytyksenä on, että hakijalla on jo olemassa jokin seuraavista virallisista päätöksistä: Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki, Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, Kelan eläkettä saavan hoitotuki, Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A), Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A), Puhevammaisen tulkkauspäätös (A), Omaishoitosopimus (A), Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös, Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetus-palvelupäätös), Päätös saattajapalvelusta (A), Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A), Henkilökohtainen apu -päätös (A), Päivätoimintapäätös, Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A).
 • (A)= korttiin tulee myös A=avustaja merkintä, jolla voi halutessaan todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon. n. 80 000 henkilö on oikeutettuja A-merkintään.
 • Vammaiskortti-hakemus tullaan laittamaan vireille Kelassa. Kela ei tee tarveharkintaa. Kelassa ainoastaan tarkistetaan, että hakijalla on tarvittava virallinen päätös kortin hakemiseksi.
 • Kortin hakemisen yhteydessä peritään nimellinen maksu.
 • Lisätietoa:
  www.vammaiskortti.fi

 

Kuva: Suomen käsityön museo Jyväskylässä on  yksi kohteista, joissa vammaiskorttia voi käyttää.