Kehitysvammaisen lapsen vanhempi: anna Kelalle palautetta lapsen kuntoutuksesta

19.03.2021

Perheet saavat Kelalta kyselylomakkeet, joihin toivotaan vastauksia 31.3.2021 mennessä. Vanhempien näkökulmat auttavat kuntoutuspalvelujen kehittämistä.

Arviointitutkimus (VAKEVA 2020 – 2022) kerää perheiltä tietoa kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta.

Kela postittaa kyselylomakkeet vanhemmille, joiden lapsi on saanut tai saa jotakin yksilöterapiaa Kelan kustantamana (esimerkiksi fysioterapiaa, puheterapiaa, toimintaterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta, musiikkiterapiaa, psykoterapiaa). Kyselylomakkeessa tiedustellaan muun muassa vanhempien kokemuksia ja arvioita kuntoutuksen toteutumisesta, kuntoutusyhteistyöstä ja kuntoutuksen merkityksestä lapsen arjen suoriutumiseen ja osallistumiseen.

Vanhempien toivotaan vastaavan kyselyyn 31.3.2021 mennessä. Tutkimuksen nimi on Kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksen arviointitutkimushankkeen (VAKEVA 2020 – 2022). Vanhempien näkökulmat auttavat kuntoutuspalvelujen kehittämistä.

Kevään 2021 aikana myös Kelan yksilöterapioita toteuttavat palveluntuottajat tulevat saamaan sähköisen kyselylomakkeen. Siinä kartoitetaan terapeuttien kokemuksia ja arvioita kehitysvammaisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta.

Lisätietoja tutkimuksen tiedonkeruusta:

Anu Kippola-Pääkkönen
Tutkija, YTT
Lapin ammattikorkeakoulu
anu.kippola-paakkonen@lapinamk.fi
puhelin  040 6283 425

Annastiina Vesterinen,
Tutkija, TtM
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
annastiina.vesterinen@xamk.fi
puhelin  040 6849 441