Eduskuntavaaliehdokkaista 303 teki vaalilupauksen yhdenvertaisuuden puolesta

15.04.2019

Yhdenvertaisuus ei ole maailmassa valmiina – uudelta eduskunnalta vaaditaan tekoja. Tukiliiton sivuilla vaalilupauksen tehneitä eduskuntavaaliehdokkaita kertyi yhteensä 303. Lupauksen antaneista 37 valittiin Suomen eduskuntaan 14.4.2019. Kiitämme kaikkia vaalilupauksen tehneitä ehdokkaita. Yhteinen työmme yhdenvertaisuuden puolesta jatkuu.

303 eduskuntavaaliehdokasta teki vaalilupauksen yhdenvertaisuuden puolesta. Lämmin kiitos kaikille teille!

Kehitysvammaisten Tukiliiton vaalitavoitteet pohjautuvat Suomea sitovaan YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Tulevan eduskunnan on varmistettava, että sopimusta noudatetaan. 37 lupauksen antanutta valittiin Suomen eduskuntaan 14.4.2019. Heidän nimensä erottuvat värillisinä vaalilupaus-sivulla olevasta listasta.

Vaalitavoitteeseemme sitoutuminen tarkoittaa töitä sen eteen, että

1. Asumisen palvelut ja osallisuus on turvattava

  • Lakiin on saatava kirjaus siitä, että vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen järjestämisessä otetaan lähtökohdaksi henkilön yksilölliset tarpeet.
  • Asumiseen on oltava tarjolla yksilöllisiä vaihtoehtoja nykyistä enemmän. Kehitysvammaisten asumisohjelma (KEHAS) on vietävä tulevalla hallituskaudella loppuun.
  • Vammaisten henkilöiden valinnanvapaus pitää turvata muun muassa vahvistamalla tuettua päätöksentekoa.
  • Palveluiden järjestämistä on ohjattava ja valvottava niin, että henkilökohtaiset tarpeet huomioidaan siten kuin laki edellyttää.

2. Työstä on saatava palkkaa

  • Tulevaan hallitusohjelmaan on tehtävä kirjaus siitä, että palkattoman työn tekemisestä säädetään laissa. Lisäksi on säädettävä työhönvalmentajan tuesta palkkatyöhön pääsemiseksi.
  • Lakiin on saatava kirjaus siitä, että täydessä työkyvyttömyyseläkkeessä on vammaisjärjestöjen ehdottama lineaarinen malli ansaintarajassa.

3. Toimeentulo on turvattava

  • Vammasta johtuvien välttämättömien palvelujen tulee olla maksuttomia.
  • Vammaisen lapsen kodin ulkopuolinen asuminen ei saa rasittaa liikaa perheen taloutta.
  • Sosiaaliturvan tulee taata riittävä elintaso kaikille, asettaa ihmiset yhdenvertaiseen asemaan ja huomioida yksilön tarpeet.

 

Nyt on aika kääriä hihat ja siirtyä sanoista tekoihin.