Uudistettu asiakasmaksulaki on vahvistettu

31.12.2020

Uudistettu asiakasmaksulaki laajentaa palvelujen maksuttomuutta ja kohtuullistaa maksuja. Laki sisältää myös odotetut säännökset palveluasumisen maksuista.

Lähde: Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 30.12.2020

Asiakasmaksulaki uudistuu – lakimuutokset voimaan 1.7.2021. Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi

  • hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa,
  • alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit,
  • eräät tartuntatautien hoitoon liittyvät asiat sekä
  • päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama hoitokokonaisuus.

 

Pitkäaikaisen asumisen maksuista säädetään jatkossa laissa

Asiakasmaksulakiin on myös lisätty säännökset pitkäaikaisten asumispalvelujen asiakasmaksuista.

Maksut määräytyvät yhdenmukaisin perustein kotiin annettavissa palveluissa ja pitkäaikaisessa tavallisessa palveluasumisessa.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen maksuista säädetään puolestaan pitkälti vastaavasti kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksuista. Tällä tavoin intensiivisen hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien asiakkaiden maksut peritään mahdollisimman yhdenmukaisin perustein.

 

Maksukatto säilyy 683 eurossa

Maksukattoa laajennetaan suun terveydenhuollosta, terapiasta, tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta sekä tietyistä etäpalveluista perittäviin asiakasmaksuihin. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Maksukatto säilyy 683 eurossa.

Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä. Uutta laissa on nyt se, että asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa. Maksukaton seurannan siirtämistä pois asiakkaan vastuulta selvitetään asiakasmaksulain uudistamisen seuraavassa vaiheessa.

 

Kysymyksiä ja vastauksia asiakasmaksulain uudistamisesta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä voidaan periä asiakasmaksuja. Maksu voi olla tasasuuruinen tai se voi määräytyä asiakkaan maksukyvyn mukaan.

Valtio ohjaa kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksupolitiikkaa lainsäädännöllä. Asiakasmaksupolitiikan tavoitteena on, että maksut ovat kohtuullisia eivätkä ole esteenä palvelujen saamiselle. Toisaalta tavoitteena on ehkäistä epätarkoituksenmukaista palvelujen käyttöä.

Lue kysymyksiä ja vastauksia asiakasmaksulain uudistuksesta STM:n sivulta osoitteesta:
https://stm.fi/asiakasmaksulain-uudistus

 

Kuvituskuva Sanna Salmela