Uudella lailla halutaan vahvistaa itsemääräämisoikeutta sote-palveluissa

25.04.2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksen uudeksi itsemäärämisoikeutta määrittäväksi lainsäädännöksi.

”Itsemääräämisoikeutta vahvistavalle lainsäädännölle ja yhtenäisille säännöksille on ollut todellinen tarve. Uskon että tästä saadaan sellainen ihmisiä kunnioittava laki, joka suojaa asiakasta ja potilasta sekä antaa työntekijöille selkeät säännöt”, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko totesi keskiviikkona lakiehdotuksen luovutuksen yhteydessä.

Lainsäädäntöä valmistellut työryhmä esittää, että potilaslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki yhdistetään ja lakiin lisätään itsemääräämisoikeuden tukemista koskevat säännökset. Uuden asiakas- ja potilaslain lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Jos ihmisellä on vaikeuksia toteuttaa itsemääräämisoikeuttaan, häntä pyritään tukemaan eri tavoin mielipiteen ilmaisussa.

Jos itsemääräämiskyky on pitkäaikaisesti alentunut, henkilöllä on oikeus erityiseen suojeluun. Hänelle on tehtävä palvelutarpeen arviointi, laadittava itsemääräämisoikeutta turvaava suunnitelma sekä tehtävä päätökset, joilla turvataan tarpeiden mukainen asuminen, hoito ja huolenpito. Säännösten mukaan nämä on oltava tehtynä ennen kuin rajoitustoimenpiteitä voidaan käyttää

Lakiehdotuksen lähtökohta on, että itsemääräämisoikeutta rajoittavien toimenpiteiden käyttäminen on poikkeuksellista. Niitä voisi käyttää vain silloin, kun lievemmät keinot eivät ole mahdollisia ihmisten suojaamisessa. Toimenpiteillä estetään ihmisen itsensä tai muiden terveyden vakava vaarantuminen, turvataan ruumiillista koskemattomuutta ja ehkäistään merkittävä omaisuusvahinko.

Takana vuosien valmistelutyö

Itsemääräämisoikeutta koskevia säännöksiä on kaivattu ja valmisteltu kauan. Viime hallituskaudella annettu hallituksen esitys ehti raueta eduskunnan vaihtuessa. Tällä hallituskaudella valmistelua on jatkettu entistä laajemmin alan asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa. Myös Kehitysvammaisten Tukiliiton johtava lakimies Sirkka Sivula on ollut mukana työryhmässä.

”Kyseessä on valtavan laaja lakikokonaisuus, joka on merkittävä myös itselleni. Haluan lausua suuren kiitokseni kaikille, jotka ovat antaneet panoksensa siihen, että laki on viimeistelyä vaille valmis”, sanoo ministeri Annika Saarikko.

”Tällainen lainsäädäntö menee ehkä eniten kaikista laeista ihmisoikeuksien ja ihmisarvon ytimeen. Asia on myös hyvin herkkä. Olemme tekemisessä potilaan ja asiakkaan oikeuksien ja henkilöstön turvallisuuden kanssa.”

Saarikon mukaan asiaa ei ole syytä lähestyä tahdosta riippumattoman hoidon kriteerein. ”Kaikissa haavoittuvissa elämäntilanteissa tärkein kysymys on, miten voidaan vahvistaa ihmisen oikeutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa.”

Aiempi lainsäädäntö on ollut puutteellista. Nyt luotu lakiehdotus vahvistaa ministerin mukaan samaa ajattelua kuin esitys asiakasmaksulaista. Pyrkimys on koota laajoja lakikokonaisuuksia saman sateenvarjon alle. Uusien itsemääräämisoikeussäännöksien on tarkoitus täydentää sote-uudistuksen lainsäädäntökokonaisuutta.

Esitys lausunnolle kesäkuussa ja eduskuntaan syksyllä

Ehdotukset lähetetään lausunnolle kesäkuussa. Kesäkuussa järjestetään myös työpaja sekä muita kuulemisia. Tarkoituksena on, että hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2018 ja uusi lainsäädäntö tulee voimaan pääosin vuonna 2020.