Työ- ja päivätoimintaa tarjottava erityisesti yksin asuville

15.05.2020

Kehitysvammajärjestöt toivovat STM:ltä tarkempia ohjeita siitä, miten työ- ja päivätoimintaa pystytään tarjoamaan turvallisesti.

Työ- ja päivätoimintakeskuksia on tarkoitus avata asteittain ja hallitusti kesäkuun alusta lähtien. Erityisen tärkeää on tarjota työ- ja päivätoimintaa yksin asuville kehitysvammaisille ja autismin kirjon ihmisille. Työ- ja päivätoiminta saattaa olla heidän ainoa tukipalvelunsa ja ilman sitä monien elämänlaatu ja toimintakyky ovat heikentyneet merkittävästi.

Kehitysvammajärjestöjen tukipalveluihin tulevien yhteydenottojen mukaan pitkä eristäytyminen näkyy yksin asuvien henkilöiden hyvinvoinnissa. Toimettomuus ja pitkään jatkunut yksinäisyys ovat lisänneet masennusta. Jotkut ovat jopa kärsineet nälkää vältellessään kaupassa käyntiä joko tartunnan pelon tai rahan puutteen vuoksi. Osa kunnista on keskeyttänyt myös avotyöt.

Palveluiden ollessa keskeytyneinä työosuusrahaa ei ole aina maksettu, vaikka sen maksaminen olisi perusteltua, kun oikeus myönnettyyn palveluun on edelleen olemassa. Työosuusrahan jääminen saamatta tekee ison loven kehitysvammaisten ihmisten yleensä jo ennestään niukkaan toimeentuloon.

Paikoitellen on ollut tarjolla etätukea, mutta kaikki eivät pysty siitä hyötymään, koska heillä ei ole tarvittavia laitteita tai kunnollisia tietoliikenneyhteyksiä.

Päivätoiminnan puuttuminen on heikentänyt myös perheiden toimeentuloa tapauksissa, joissa vanhemman on ollut pakko jäädä pois töistä huolehtimaan aikuisesta kehitysvammaisesta perheenjäsenestään, jolle ei ole tarjottu päivätoimintaa tai muutakaan korvaavaa toimintaa. Kelan myöntämä väliaikainen epidemiatuki tulisi ulottaa koskemaan myös näitä vanhempia.

Työ- ja päivätoimintakeskusten avaamiseen liittyy paitsi paljon odotuksia, myös pelkoja samoin kuin on liittynyt koulujen avaamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriöltä toivotaankin tarkempia ohjeita, miten tulee toimia turvallisuuden takaamiseksi työ- ja päivätoiminnassa. Lisäksi on syytä korostaa sitä, että myös muita soveltuvia toiminnan järjestämisen tapoja tulee edelleen olla tarjolla niille, jotka eivät esimerkiksi vakavan koronataudin riskiryhmään kuulumisen vuoksi voi riittävän turvallisesti palata toimintakeskuksessa järjestettävään ryhmämuotoiseen toimintaan.

Pystytäänkö kouluissa takaamaan hygieniataso?

Vanhempia ahdistaa lapsen paluu kouluun ja sairastumisriskin kasvaminen. Monet vanhemmat kokevat, että ei ole järkevää tehdä isoja ponnistuksia ja muuttaa arjen rutiineja vähäksi aikaa ennen kuin kesäloma alkaa. Toisaalta monet vanhemmat eivät enää jaksaisi jatkaa lapsensa koulunkäyntiä kotoa käsin. Riskiryhmiin kuuluville oppilaille ja oppilaille, joiden perheenjäsen kuuluu riskiryhmään, tulee turvata resurssit etäopetuksen järjestämiseen edelleen.

Kelan myöntämää väliaikaista epidemiatukea tulisi voida saada myös 13.5. jälkeen silloin, kun palkatta töistä pois jääneen vanhemman huolenpitoa tarvitseva oppilas ei voi palata kouluun, koska hän itse tai hänen perheenjäsenensä kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään.

Selkokieliselle viestinnälle tarvetta

Saavutettavalle, selkokieliselle ja kuvilla tuetulle viestinnälle on edelleen suuri tarve. Koronapandemiasta selviäminen edellyttää, että mahdollisimman moni ymmärtää yhteiset ohjeet ja pystyy noudattamaan niitä. Siksi keskeiset ohjeet ja käytännöt täytyy kertoa myös selkokielellä niille ihmisille, joille tavallisen yleiskielen ymmärtäminen on vaikeaa. Kunnat ja viranomaiset tarvitsevat lisää resursseja selkokieliseen viestintään. On myös hyvä ohjeistaa palveluyksiköitä kiinnittämään huomiota ilmaisutapoihin erityisesti silloin, kun kuulijalla on vamma ymmärtämisen alueella.

Alan henkilöstön saatavuus

Järjestöjä huolettaa pandemian vaikutus vammaisalan henkilöstön saatavuuteen. Työvoiman saatavuus oli heikkoa jo ennen koronaa ja mielikuva hoitoalasta on heikentynyt. Alan opiskelijoiden valmistuminen on hidastunut: nyt olisi tärkeää turvata harjoittelupaikat ja joustavoittaa opintojen loppuunsaattaminen.

*

Kehitysvamma-alan järjestöt kokoavat ja välittävät valtioneuvostolle viikoittain tietoa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä tilanteesta koronapandemian poikkeusoloissa. Tukiliitto on mukana yhteistyössä. Lue aiemmat tiivistelmät viikkoraporteista ja kannanotoista:

 

Kuvituskuva muokattu Papunetin kuvapankista (Arasaac ja Sclera).