Työ Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteiden puolesta jatkuu

04.09.2018

Vammaisjärjestöt: Ohjaus ei ratkaise vammaisten henkilöiden avun ja tuen kilpailuttamisen ongelmia. Tavoitteena muutos lainsäädäntöön. Ihmisoikeuksiin perustuva lähestymistapa otettava vammaisten palveluiden järjestämisen ohjenuoraksi.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen tavoitteena on vammaisten henkilöiden välttämättömien, elämänmittaisten palveluiden kilpailuttamisen lopettaminen. Kansalaisaloite tähtää pysyvään lakitasoiseen ratkaisuun, jolla vammaisten ihmisten tarvitsemat palvelut voidaan järjestää YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla yksilöllisesti, vammaisten kansalaisten ihmisoikeuksia ja osallisuutta kunnioittaen.

Vammaisjärjestöjen yhteinen, 72 079 kannatusilmoitusta kerännyt Ei myytävänä! -kansalaisaloite luovutettiin 7.3.2018 eduskunnan puhemiehelle. Eduskunnan lähetekeskustelu ja talousvaliokunnan julkinen kuuleminen olivat huhtikuussa 2018. Kansalaisaloite tullee eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2018.

Hankintaosaaminen ei ratkaise kilpailutuksen aiheuttamia ongelmia

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut hallituksen budjettiriihessä lisämäärärahan, joka on tarkoitettu kuntien hankintakäytäntöjen ja vammaispalvelujen asiakaslähtöisen järjestämisen ohjaukseen. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kutsuu YouTube-videossaan järjestöjä mukaan yhteistyöhön. Sama kutsu on esitetty myös sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa tiedotteessa 29.8.2018.

Vammaisjärjestöjen yhteinen näkemys on, että hankintojen ohjauksen tehostaminen ei yksinään ratkaise Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen esille nostamia ongelmia: hankintamenettelyn mukainen kilpailutus ei anna palveluita käyttäville vammaisille henkilöille asianosaisuutta eikä riittäviä oikeussuojakeinoja.  YK:n vammaissopimus edellyttää, että vammaisilla henkilöillä on oikeus olla osallisena heitä itseään koskevissa päätöksissä ja että heillä on itsemääräämisoikeus, riippumattomuus ja vapaus tehdä omat valintansa. Suomi on sitoutunut YK:n vammaissopimuksen noudattamiseen. Muuhun kansalliseen lainsäädäntöön on tehtävä tarvittavat muutokset sen saattamiseksi vammaissopimuksen mukaiseksi.

Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen allekirjoittaneet järjestöt ovat kuitenkin valmiit yhteistyöhön palveluiden erilaisten järjestämisen tapojen parantamiseksi. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa vammaispalvelujen järjestämisessä kunnissa.

Järjestöt jatkavat työtä kansalaisaloitteen tavoitteen saavuttamiseksi ja haastavat edelleen päätöksentekijät etsimään yhdessä järjestöjen kanssa pysyviä ratkaisuja vammaisten henkilöiden välttämättömien palveluiden ihmisoikeusperustaisen ja yksilöllisen järjestämistavan mahdollistamiseen. Tämä on hallituskaudet ylittävä haaste, johon kaikki järjestöt toivovat puolueiden ottavan kantaa myös hallitusohjelmatavoitteissaan.

Vammaisjärjestöt: Ohjaus ei ratkaise vammaisten avun ja tuen kilpailuttamisen ongelmia. Tarvitaan lainmuutos. #Eimyytävänä #YKvammaissopimus

Lisätietoja:

www.eimyytavana.fi

Jyrki Pinomaa, puheenjohtaja, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, p. 0400 462 705, jyrki.pinomaa@tukiliitto.fi

Markku Virkamäki, toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, p. 0207 713 501, markku.virkamaki@kvps.fi

Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismi- ja Aspergerliitto ry, p. 050 4097 940, tarja.parviainen@autismiliitto.fi

 

Vammaisfoorumi ry on 32 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka edistää vammaisten ihmisten yhteiskunnallista asemaa ja hyvinvointia.

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta KVANK on järjestöjen ja julkisten toimijoiden yhteistyöverkosto, joka tukee YK:n vammaissopimuksen toimeenpanoa Suomessa ja tekee työtä laadukkaiden palveluiden puolesta.