Tukiliiton uusi Tuleva-hanke esittäytyy

29.03.2018

Pystyäkseen tukemaan nuoren itsenäistymistä, läheiset tarvitsevat tietoa ja asenteellisia valmiuksia.

Tuleva-hankkeen Riikka Manninen kirjoittaa Tukiliiton blogissa otsikolla Mitä tuleva tuo tullessaan: ”Näin pohtii varmasti monen itsenäistyvän nuoren vanhempi. Mistä löytyy lapselleni sopiva ja mukava koti, jossa saa riittävästi tukea ja apua? Mistä ammatista nuori haaveilee ja pääseekö hän haluamaansa jatko-opiskelupaikkaan? Kuinka muutto omaan kotiin sujuu ja miten nuoren siivet kantavat omaan elämään? Riittääkö rahat ja saako nuori käyttää niitä haluamiinsa asioihin? Miltä se tuntuu, kun lapsi muuttaa pois?”

Nuorten ja heidän läheistensä tuen tarve nousi selvästi esille jo vuonna 2015, kun Tukiliitossa toteutettiin osallistava strategiaprosessi. Peruskoulun loppuminen, jatkokoulutuksen ja työtoiminnan valitseminen, irtautuminen vanhemmista ja muutto pois lapsuudenkodista ovat nuorille ja heidän läheisilleen haastavia elämäntilanteita.

Tukiliiton Tuleva-hankkeessa kehitetään verkkoauttamisen ja -vertaistuen muotoja perheille. https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/tuleva-hanke-esittaytyy/ #vertaistuki #verkkoauttaminen

Pystyäkseen tukemaan nuoren itsenäistymistä, läheiset tarvitsevat tietoa mahdollisuuksista ja palveluista sekä myös asenteellisia valmiuksia vammaisen perheenjäsenensä omien valintojen vahvistamiseen.

Tukiliiton Tuleva-hankkeessa kehitetään verkkoauttamisen ja -vertaistuen muotoja perheille, joiden perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muita oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyviä tuen tarpeita. Hanke käynnistyi maaliskuussa ja se toimii STEA:n rahoituksella vuosina 2018 – 2020.

Lue koko Riikka Mannisen blogiteksti sivultamme
Mitä tuleva tuo tulleessaan?

Tuleva-hankkeen edistymistä ja ajankohtaisia asioita voi seurata osoitteessa:
www.tukiliitto.fi/toiminta/verkkoauttaminen/tuleva