Tukiliitto vierailulla Kelassa: Kuntoutuksen jatkuvuus on varmistettava ja vietävä arkeen

21.11.2018

Vammaisfoorumin kyselyn mukaan kilpailutuksella on ollut hyvin suuri vaikutus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutussuhteiden jatkuvuuteen.

Kehitysvammaisten Tukiliiton edustajat kävivät perjantaina 16.11. tapaamassa Kelan johtajistoa. Tapaamisessa kehitysvammaisten ihmisten läheiset ja liiton työntekijät nostivat yhdessä esiin kuntoutukseen liittyviä kysymyksiä. Tukiliiton viesti oli, että Kelan vaativan kuntoutuksen yksilöterapioiden kilpailutus on aiheuttanut paljon huolta perheissä.

Muita keskustelussa esillä olevia aiheita olivat ongelmat kuntoutuksen viemisessä arkeen, esimerkiksi kouluympäristöön. Oman lapsen tai nuoren arki koulussa kannattaakin kuvata hakemuksessa mahdollisimman tarkasti ja pyytää koululta lausunto kuntoutuksen tarpeesta.

Kela on ilmoittanut täydennysmenettelystä, joka koskee lasten ja nuorten fysio- ja toimintaterapioiden hankintaa. Tarjouspyyntö julkistetaan joulukuussa ja hankintapäätökset saadaan tehtyä toukokuussa. Kelan edustajat lupasivat, että heiltä ollaan yhteydessä jokaiseen perheeseen, jossa palveluntuottaja olisi vaihtumassa. Tilanne katsotaan yksilöllisesti asiakkaan etu edellä.

Tukiliiton on esittänyt vaatimuksen, että Kela jatkaa nykyisiä sopimuksia, kunnes tarpeisiin nähden riittävän kattava täydennyshankinta on saatu tehtyä, jotta kenenkään kuntoutus ei tilanteen johdosta keskeydy. Kelan edustajat vahvistivat, että asiakkaiden terapia ei katkea kilpailutuksen johdosta.

Tukiliiton huolenaiheet kuultiin ja saimme lupauksen kutsusta jatkokeskusteluun ja kenttäkuulemiseen vaativan kuntouksen hankinnoista. Veimme terveiset myös laajemmin vammaisjärjestökentältä. Vammaisfoorumin jäsenjärjestöilleen teettämän kyselyn mukaan kilpailutukset huonontavat vammaisten ihmisten kuntoutusta.

Tukiliitto vierailulla #Kela’ssa: #Kuntoutus’n jatkuvuus on varmistettava ja vietävä ihmisten arkeen. #Kilpailutus on aiheuttanut paljon huolta perheissä.

Vammaisfoorumi: Tilanne on kestämätön

Vammaisfoorumi ry teetti lokakuussa 2018 jäsenjärjestöilleen kyselyn Kelan tekemistä vammaisten henkilöiden vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta koskevista kilpailutuksista. Lähes kaikki jäsenjärjestöt vastasivat kyselyyn. Jäsenjärjestöihin kuuluu noin 280 000 vammaista tai pitkäaikaissairasta henkilöä. Kehitysvammaisten Tukiliitto on yksi jäsenjärjestöistä.

Kyselyn tulokset kertovat korutonta kieltään kilpailutusten vaikutuksesta vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Kaikki kyselyyn vastanneet järjestöt katsoivat, että kilpailutukset heikentävät kuntoutusta.

Vammaisfoorumin hallituksen puheenjohtajan Sari Laihon mukaan tilanne on täysin kestämätön.

”Esimerkiksi vaikeasti vammaisella lapsella ja hänen terapeutillaan saattaa olla vuosia kestänyt kuntoutussuhde, joka on luonut koko perheelle uskoa tulevaan ja lapsen toimintakyvyn vahvistumiseen. On käsittämätöntä, että tällainen suhde katkaistaan rahan takia”, Laiho sanoo.

Noin 90 prosenttia vastaajista kertoi, että kilpailutukset johtavat vakiintuneiden hoitosuhteiden katkeamisiin. Vastaajat katsoivat, että vammaisten henkilöiden toimintakyky saattaa jopa heikentyä, jos tietyn asiakkaan kuntoutukseen erikoistunut terapeutti vaihtuu. Toimintakykyä parantavaa kuntoutusta voi antaa vain terapeutti, joka todella tuntee tiettyjen vammojen erityispiirteet ja sen, miten niihin voidaan kuntoutuksella vaikuttaa. 83 prosenttia vastaajista katsoi, että kilpailutus oli aiheuttanut vaikeuksia löytää asiantunteva ja osaava terapeutti.

Vastaajilta kysyttiin myös Kelan järjestämän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kehityksestä viimeisen kymmenen vuoden aikana. 91 prosenttia vastaajista katsoi palveluiden heikentyneen.

Kilpailutuksissa on painotettu hintaa 80 prosenttisesti ja laatua vain 20 prosenttisesti. Käytännössä tämä on johtanut siihen, että vuosien ajan asiakkaan kuntoutuksesta vastannut terapeutti on saattanut hävitä kilpailutuksen mitättömän pienellä erolla.

”Kuntoutuspalvelut eivät ole ihmisille luksusta, vaan välttämättömyys. Nykyinen, hintaa voimakkaasti painottava kilpailutus tuottaa jatkuvaa inhimillistä kärsimystä”, Laiho sanoo.