Tukiliitto vaatii korjauksia vammaisten palveluiden kilpailuttamiseen

18.01.2019

Kehitysvammaisten Tukiliitto oli kutsuttu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen asiantuntijakuulemiseen 17.1.2019.

Kehitysvammaisten Tukiliiton toiminnanjohtaja Risto Burman oli torstaina 17.1. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana Ei myytävänä -kansalaisaloitteesta.

Tukiliiton kuulemiseen laatima lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä:
lausunnot-ja-kannanotot

Tukiliitto toisti muutamin täsmennyksin Markku Virkamäen viime viikolla valiokunnalle esittämän kansalaisaloitteen allekirjoittajien yhteisen ratkaisuehdotuksen siitä, miten eduskunta voi toteuttaa aloitteen tavoitteen vammaisten henkilöiden välttämättömien palveluiden kilpailuttamisen lopettamisesta:

  • Ratkaisuehdotuksen mukaan nykyisiin vammaislakeihin sekä eduskunnan käsittelyssä olevaan uuteen vammaispalvelulakiin (kuitenkin niin, ettei aikataulullisesti vaaranneta sen hyväksymistä nykyisessä eduskunnassa) lisättäisiin näiden palveluiden kilpailuttamisen kieltävät säännökset.
  • Myöskään vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluita ei enää hankittaisi kilpailutusmenettelyllä.
  • Lisäksi järjestöt ehdottavat, että eduskunta hyväksyy kansalaisaloitteeseen liittyen lausuman tai kannanoton, jossa todetaan, että perustuslain 19 § 1 momentin perusteella vammaisten ihmisten välttämättömän huolenpidon järjestämiseen liittyvät vammaispalvelut on jätettävä kilpailuttamisen ulkopuolelle.

Tukiliitto katsoo, että hankinta- tai muunkaan osaamisen parantaminen ei ole ratkaisu kansalaisaloitteen taustalla olevaan ongelmaan. Hankintalain mukaiset valmiiksi määriteltyjen tuotteiden hankkimiseen suunnitellut kilpailutusmenettelyt eivät kerta kaikkiaan ole soveltuva tapa järjestää vammaisten henkilöiden arkeen erittäin merkittävästi vaikuttavia palveluita, jotka tulee räätälöidä jokaisen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi kokonaisuudeksi yhteistyössä kunkin asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Usko kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksiin ja kansalaisaloitteeseen demokratian edistäjänä vaarantuu vakavasti, jos näin laajasti niin eduskuntapuolueiden kuin kansalaisten piirissä kannatettua erityisen haavoittuvassa asemassa olevan ihmisryhmän elämän perusteita koskevaa kansalaisaloitetta ei saada käsiteltyä tavalla, joka ratkaisee aloitteen taustalla olevan paljon haittaa ja kärsimystä aiheuttavan ongelman. Eduskunnan tulee nyt aikataulupaineista huolimatta varmistaa se, että tämä vammaisten henkilöiden aseman ja oikeuksien kannalta elintärkeä aloite ei jää vaikutuksettomaksi.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa vuoden 2018 kertomuksessaan vaatinut asian perusteellista käsittelyä.

Kehitysvammaisten Tukiliitto eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen asiantuntijakuulemisessa 17.1.2019. #eimyytävä #tukiliittovaikuttaa

 

Ei myytävänä -liike eduskunnassa

Ei myytävänä -liike oli perjantaina 11.1.2019 eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuultavana. Lue uutinen Tukiliiton sivulta:
Ei myytävänä -liike eduskunnassa 11.1.2019

 

Kuvituskuvassa Tampereen kehitysvammaisten tukiyhdistyksen Päivi Kaltio ja Jussi Rantala Kohtaa Mut -tapahtumassa 4.12.2018 Iltalinjalla Tampereella. Kuvaaja Laura Vesa.