Tukiliitto vaatii henkilökohtaista budjettia kaikille

16.05.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto oli kuultavana valinnanvapauslainsäädännöstä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa.

Jokaisella on oltava oikeus saada henkilökohtainen budjetti ja sen käyttämiseen tarvittava tuki. Lausunnossaan Tukiliitto korostaa, että yksi keino tuen varmistamiseen on palveluna toteutettava päätöksenteon tuki.

Tukiliitto pitää valinnanvapauden mahdollisuuksien lisäämistä sinänsä tärkeänä ja tervetulleena uudistuksena palvelujärjestelmässämme. Lakiesityksen suurin ongelma liittyy henkilökohtaisen budjetin voimavararajaukseen. Ehdotuksen mukaan henkilökohtaisen budjetin saamisen edellytyksenä olisi, että henkilö pystyy joko itse tai tuettuna suunnittelemaan ja hankkimaan omat palvelunsa.

Henkilökohtaisen budjetin on oltava mahdollinen myös henkilöille, joilla on vaikeita kognitiivisia ongelmia – esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisille tai muistisairaille ihmisille, joiden omaiset, läheiset, edunvalvojat tai muut heitä päätöksenteossa tukevat henkilöt voivat heidän tahtoaan selvitettyään ja tulkittuaan suunnitella ja valita heidän palvelujaan.

Ilman selvennystä henkilökohtaisen budjetin saamisedellytys on liian tiukka monien kehitysvammaisten henkilöiden kannalta. Laillisen edustajan, läheisen henkilön tai muun vammaisen henkilön päätöksentekoa tukevan henkilön pitää voida siihen suostuessaan suunnitella ja hallinnoida budjettia. Tämä tulee tehdä niin, että henkilön omat mielipiteet henkilökohtaisen budjetoinnin käyttökohteista otetaan huomioon.

Toinen Tukiliiton keskeinen huoli on se, että lakiluonnoksen mukaan henkilökohtaisen budjetin saamisen edellytyksenä on jatkuva ja laaja-alainen avun ja tuen tai hoidon ja huolenpidon tarve. Vaatimus jatkuvasta ja laaja-alaisesta avun tarpeesta on liian rajoittava ja uhkaa jättää ison osan vammaisista henkilöistä henkilökohtaisen budjetin ulkopuolelle.

Kehitysvammaisten Tukiliitto oli keskiviikkona 16.5. kuultavana valinnanvapauslainsäädännöstä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Lue Tukiliiton lausunto valinnanvapauslain henkilökohtaisesta budjetista kokonaisuudessaan.

 

Kuvituskuva Malike