Tukiliitto kehittää, tervetuloa mukaan!

23.03.2018

Tukiliiton Vahvistu vanhempana -hanke ja verkkoauttamisen Tuleva-hanke kutsuvat mukaan kehittämistyöhön.

Tukiliitossa on meneillään STEA:n avustuksella kaksi uutta hanketta:

Vahvistu vanhempana -hanke (2017  2020) kehittää voimavarakeskeistä valmennusta ja tuen muotoja lapsiperheille, joissa vanhemmalla on ymmärtämisen tai oppimisen haasteita. Valmennus ja tuki tapahtuvat sekä kasvokkain että netissä tai puhelimella.

Tuleva-hankkeessa (2018  2020) kehitetään verkkoauttamisen ja -vertaistuen muotoja perheille, joiden perheenjäsenellä on kehitysvamma tai muita oppimiseen ja ymmärtämiseen liittyviä tuen tarpeita. Hanke on suunnattu erityisesti itsenäistymässä olevien 13 29 -vuotiaiden nuorten perheille. Tuleva-hankkeessa kehitetään verkkokursseja, jotka liittyvät sekä nuoruusikään että palvelujärjestelmän ja vammaislainsäädännön muutokseen. Kokeillaan ja käynnistetään erilaisia verkkovertaistuen muotoja ja koulutetaan vapaaehtoisia verkkovertaistukihenkilöiksi. Lue lisää Riikka Mannisen blogista:
Mitä tuleva tuo tulleessaan?

Vahvistu vanhempana – ja Tuleva-hankkeet tekevät yhteistyötä keskenään mm. toimintamallien kehittämisessä ja arvioinnissa. Lisäksi molemmissa hankkeissa hyödynnetään eri tavoin myös perheiden omaa kokemustietoa, Tukiliiton sekä sen jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden aiempaa osaamista.

 

Perhetutkimuspäivät

Haluamme kutsua kaikkia kehittämistoiminnasta kiinnostuneita mukaan yhteistyöhön kanssamme. Toivomme kumppaneiksi Tukiliiton jäsenyhdistyksiä, perhe- ja vammaistyön toimijoita eri sektoreilta ja oppilaitoksia, joille tarjoamme mielellämme työhömme liittyvää perehdytystä, projektiyhteistyötä ja tutkimusaiheita esimerkiksi opinnäytetyön tekijöille ja tutkijoille.

Tukiliiton kehittämistoiminta on esillä myös Tampereella 19.  20.4. pidettävillä Perhetutkimuspäivillä, joissa koordinoimme yhdessä Ratkes ry:n kanssa ”Vammaisuus, voimavarakeskeisyys ja perhepalvelut” -työryhmää. Työryhmässä mm. sosiaalityön professori Mikaela Starke Göteborgista esittelee Ruotsissa saatuja kokemuksia työskentelystä perheiden kanssa, joissa vanhemmalla on ymmärtämisen ja oppimisen haasteita. Lisätietoa ja ilmoittautuminen Perhetutkimuspäiville 6.4. mennessä tästä linkistä.  Mikaela Starke vierailee myös Tulppaanitalolla perjantai-iltapäivästä 20.4.

 

Oodi osallisuudelle -minimessut

Tukiliiton kehittämistoiminta ja hankkeet ovat mukana myös Tulppaanitalolla pe 18.5.2018 järjestettävillä Oodi osallisuudelle -minimessuilla, jonne myös yhteistyökumppanit ja opiskelijaryhmät ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme ja keskustelemaan lisää yhteistyömahdollisuuksista. Tervetuloa!

Lisätietoa Tukiliiton kehittämistoiminnasta löydät osoitteesta
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/kehittamistoiminta/