Tukiliitto kehittää vammaisten ihmisten asumista Asumisen tekoja -verkostossa

22.01.2020

Verkosto on julkaissut muun muassa Asumisen laatukriteerit ja sanaston, joita voi hyödyntää vammaisten ihmisten asumisen järjestämisessä.

Tukiliitto edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaista oikeutta hyvään asumiseen vuonna 2018 perustetussa Asumisen tekoja -verkostossa. Verkostoon kuuluu muun muassa järjestöjä, vammaisia ihmisiä ja heidän läheisiään sekä kuntia ja palveluntuottajia. Mukaan etsitään myös uusia kumppaneita.

Verkostolla on käytössään monia työkaluja, joilla vammaisten ihmisten asumista kehitetään yhä paremmaksi. Keskeisimpiä niistä ovat Asumisen laatukriteerit ja sanasto. Asumisen laatukriteerit kuvaavat sitä, miten asumista tukevat palvelut vaikuttavat vammaisen ihmisen elämään, ja auttavat arvioimaan näitä vaikutuksia. Laatukriteerit pohjautuvat YK:n vammaissopimukseen.

Kriteerien keskeisenä ajatuksena on, että asumisen ja osallisuuden tulee toteutua vammaisen henkilön itsensä valitsemalla tavalla ja että jokaisella on oikeus saada asumista sekä osallisuutta tukevia palveluita. Kriteerejä voi hyödyntää asumiseen liittyvässä päätöksenteossa esimerkiksi silloin, kun vammainen ihminen etsii itselleen uutta kotia.

Asumisen sanastossa selitetään puolestaan 12 asumiseen liittyvää sanaa tukea tarvitsevan ihmisen näkökulmasta. Sanasto auttaa keskustelemaan asumisesta, kun kaikki osapuolet ymmärtävät, mitä esimerkiksi kodilla tai osallisuudella tarkoitetaan. Sanasto helpottaa myös laatukriteerien käyttämistä.

Asumisen tekoja -verkoston sivustolle kootaan lisäksi tietopankkia asumisen teoista, jotka ovat edistäneet vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta asumisessa. Tekoja on monia erilaisia: ne voivat liittyä esimerkiksi asumisen ja palvelujen järjestämiseen, oman kodin merkitykseen yksittäiselle ihmiselle tai osallistumismahdollisuuksiin. Uusia asumisen tekoja, miten pieniä tai suuria tahansa, voi ehdottaa julkaistavaksi sivustolta löytyvällä lomakkeella.

Asumisen tekoja -sivustolta löytyy myös videoita, joissa kehitysvammaiset henkilöt kertovat, mitä asumisen laatukriteerit heidän elämässään tarkoittavat.

Tutustu verkoston toimintaan tarkemmin Asumisen tekoja -sivustolla ja Tukiliiton sivuilla.