Kehitysvammaisten Tukiliitto huolissaan Kelan kuntoutuksesta

09.10.2018

Kehitysvammaisten Tukiliitto vaatii, että Kela jatkaa nykyisiä sopimuksia, kunnes tarpeisiin nähden riittävän kattava täydennyshankinta on saatu tehtyä, jotta kenenkään kuntoutus ei tilanteen johdosta keskeydy.

Kela hankkii asiakkailleen erilaisia avo- ja laitosmuotoisia kuntoutuspalveluja. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelujen kilpailutuksessa Kela muutti keväällä painotusta siten, että hintaa painotetaan 80 prosentilla ja laatua 20 prosentilla. Aiemmin laadun ja hinnan suhde oli  50:50.  Painotuksen muutos on otettu tyrmistyneenä vastaan.

Kela tiedotti 8.10.2018 aloittavansa välittömästi lasten ja nuorten fysioterapiaan ja toimintaterapiaan liittyvän uuden, täydentävän hankinnan valmistelun. Tavoitteena on avata täydentävä hankinta joulukuun aikana. Nykyinen hankinta jatkuu suunnitellusti.

Kehitysvammaisten Tukiliitto muistuttaa, että nykyinen sopimuskausi päättyy jo vuodenvaihteessa. Jos täydentävä hankinta avataan joulukuussa, sitä tuskin saadaan päätökseen saman kuun aikana. Tukiliitto ilmaiseekin huolensa, että moni lapsi ja nuori saattaa jäädä vuodenvaihteessa vaille tarvitsemaansa kuntoutusta, jos heidän terapeuttinsa ei ole tullut jo tehdyssä kilpailutuksessa valituksi. Korvaavia terapeutteja ei ole aina mahdollista löytää nopeasti.

Kehitysvammaisten Tukiliitto vaatii, että Kela jatkaa nykyisiä sopimuksia, kunnes tarpeisiin nähden riittävän kattava täydennyshankinta on saatu tehtyä, jotta kenenkään kuntoutus ei tilanteen johdosta keskeydy. #kuntoutus #kela

Kehitysvammaisten Tukiliitto vaatii, että Kela jatkaa nykyisiä sopimuksia, kunnes tarpeisiin nähden riittävän kattava täydennyshankinta on saatu tehtyä, jotta kenenkään kuntoutus ei tilanteen johdosta keskeydy.

 

Kela kerää palautetta laadun määrittelemiseksi

Kela tiedottaa myös, että täydentävää hankintaa varten se käynnistää markkinavuoropuhelun, jossa kuullaan sekä asiakkaiden että palveluntarjoajien edustajia. Vuoropuhelun tehtävä on auttaa määrittelemään hankinnan sisältö ja siltä vaadittava laatu nykyistä paremmin.

Samassa yhteydessä käydään läpi fysioterapian ja toimintaterapian ohella myös muita terapioita.

 

Hankintojen ja kilpailutuksen prosessit selvitetään

Lisäksi Kelan pääjohtajan Elli Aaltosen tilaama selvitys kuntouksen ja hankintojen prosesseista alkoi 8.10.2018 asiantuntijoiden kuulemisella.

Alkaneessa selvityksessä tarkastellaan hankintojen kilpailutuksen prosessien kehittämistä ja mahdollisia lainsäädännön muutostarpeita. Työn tarve nousi esille viime viikolla markkinaoikeuden ratkaisun myötä. Markkinaoikeus kumosi Kelan vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluja koskevat hankintapäätökset, sillä Kelan hankintayksikkö on menetellyt julkisia hankintoja koskevien ohjeiden vastaisesti.

Kelan mukaan markkinaoikeuden päätös ei toistaiseksi vaikuta tulkkauspalvelun asiakkaisiin, eikä vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamisessa tapahdu välittömiä muutoksia.

Selvitys valmistuu maaliskuun alkuun mennessä. Kela tiedottaa asiasta lisää marraskuun aikana.

 

Lähde Kela