Tukiliitto: Edunvalvontaa tulee yksinkertaistaa ja ohjata

19.11.2019

Kehitysvammaisten Tukiliitto vei viestiä oikeusministeriöön. Selkiyttämisen lisäksi edunvalvonnan ja tuetun päätöksenteon suhde on määriteltävä lainsäädännössä.

Tukiliiton puheenjohtaja Jyrki Pinomaa, lakimies Tanja Salisma ja vaikuttamistoiminnan päällikkö Jutta Keski-Korhonen tapasivat tänään 19.11. oikeusministeriön valtiosihteeri Malin Brännkärrin sekä hallitusneuvos Maaria Rubaninin.

Edunvalvonnan kysymykset ovat monella tapaa ajankohtaisia ja Tukiliiton lakineuvontaan on tullut monia niihin liittyviä yhteydenottoja. Myös liiton aluetreffeillä edunvalvonta ja kehitysvammaisten ihmisten asioiden hoitamisen tukena toimiminen ovat keskusteluttaneet jäsenistöä.

Keskeiset viestimme oikeusministeriöön olivat:

Edunvalvonnan prosesseja on yksinkertaistettava.

  • Edunvalvonnan on jatkossakin perustuttava todelliseen tarpeeseen eikä esimerkiksi diagnoosiin.
  • Edunvalvonnan saamista ja käytännön toteuttamista ei saa tehdä liian vaikeaksi tai kuormittavaksi.
  • Oikeudesta kevennettyyn tilivelvollisuuteen on syytä säätää tai vähintään ohjeistaa maistraatteja nykyistä selkeämmin. Tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat eri puolilla Suomea.

Yleisiä edunvalvojia on ohjattava.

  • Maistraattien ja yleisten edunvalvojien on toimittava asiakaslähtöisesti ja asianmukaisesti. Varoja on käytettävä päämiehen hyväksi eikä kategorisia kuukausittaisia käyttövararajoja tule käyttää.
  • Maistraattien käytäntöjä on yhdenmukaistettava. Tällä hetkellä ratkaisuja käytännön asioissa tehdään varsin erilaisin perustein, jolloin eri puolilla Suomea asuvat päämiehet eivät ole yhdenvertaisessa asemassa.

Tuettu päätöksenteko on otettava lainsäädäntöön.

  • Tuetusta päätöksenteosta on otettava nimenomaiset säännökset lainsäädäntöön. Uusi asiakas- ja potilaslainsäädäntö on niille luonteva paikka.
  • Oikeudesta saada tuettua päätöksentekoa palveluna on säädettävä uudistettavassa vammaispalvelulaissa.
  • Edunvalvonnan ja tuetun päätöksenteon suhde on selvitettävä ja selkeytettävä.

Sähköisen asioinnin on oltava kaikille mahdollista.

  • Kehitysvammaisten ihmisten on voitava asioida ja käyttää sähköisiä palveluita yhdenvertaisesti muiden kanssa.
  • On varmistettava, että myös vaikeimmin vammaiset ihmiset saavat pankkitunnukset tai he voivat tunnistautua muulla vastaavalla tavalla.

#Edunvalvonta’a on yksinkertaistettava ja ohjeistettava. Tuetun päätöksenteon säännökset tarvitaan. Sähköisen asioinnin oltava mahdollista kaikille. #yhdenvertaisuus #tukiliittovaikuttaa @oikeusmin

Huolemme kuultiin ja ymmärrettiin oikeusministeriössä ja niihin luvattiin kiinnittää huomiota muun muassa ohjeistuksissa ja koulutuksissa.

Lue oikeusministeriöön jätetty kannanotto kokonaisuudessaan (pdf ):
Tukiliiton näkemyksiä edunvalvonnan kehittämisestä

Teksti: Jutta Keski-Korhonen

 

Tukiliiton lausuntoja ja kannanottoja

Laadimme kannanottoja asioissa, joissa pitää vaikuttaa ja teemme lausuntoja viranomaisille esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa:
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/liittona-olemme-enemman/lausunnot-ja-kannanotot