Aluevaalit 23.1.2022: Tukiliiton vaalitavoitteet

19.01.2022

Kehitysvammaisten Tukiliiton tavoitteena on, että aluevaaleissa valittavat päättäjät huomioivat kehitysvammaiset ja vastaavaa tukea tarvitsevat ihmiset perheineen, kun hyvinvointialueiden toiminnasta ja taloudesta päätetään.

 Mistä aluevaaleissa on kyse?

 • Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirtyvät kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Uudenmaan erillisratkaisun perusteella Uudellamaalla hyvinvointialueita on neljä.
 • Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto.
 • Ensimmäiset vaalit järjestetään 23. tammikuuta 2022.

Aluevaalit 23.1.2022

Aluevaaleissa valitaan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaaville hyvinvointialueille aluevaltuustot, jotka ohjaavat hyvinvointialueiden toimintaa ja vastaavat hyvinvointialueen taloudesta. Lain mukaan aluevaltuustojen tehtävänä on päättää muun muassa hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista. 

Hyvinvointialuestrategiassa aluevaltuusto ottaa kantaa siihen, mihin hyvinvointialueen resurssit suunnataan. Hyvinvointialuestrategia ohjaa siis hyvinvointialueen taloussuunnittelua. Hyvinvointialuestrategiassa tehdään myös palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevat linjaukset, minkä lisäksi strategiassa tulee ottaa huomioon alueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. 

Tukiliiton vaalitavoitteet

Kehitysvammaisten Tukiliiton tavoitteena on, että aluevaaleissa 2022 valittavat päättäjät huomioivat kehitysvammaiset ja vastaavaa tukea tarvitsevat ihmiset perheineen, kun hyvinvointialueiden toiminnasta ja taloudesta päätetään.

 1. Kehitysvammaiset ja vastaavaa tukea tarvitsevat ihmiset perheineen
  on huomioitava palveluiden järjestämistavoissa ja hankinnassa.
 2. Vammaisten henkilöiden osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet
  on turvattava hyvinvointialueilla.
 3. Järjestöjen osaamista tulee hyödyntää ja kytkeä se osaksi
  hyvinvointialueiden palveluketjuja.

Tutustu vaalitavoitteisiimme tarkemmin sivulla:
Tukiliiton vaalitavoitteet aluevaaleissa 2022