Tukiliiton sääntömuutokset ovat voimassa

24.08.2020

Kehitysvammaisten Tukiliiton sääntömuutokset ovat voimassa. Vuoden 2019 liittokokous päätti muutoksista Kehitysvammaisten Tukiliiton sääntöihin. Sääntömuutokset on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa ja säännöt on julkaisu liiton verkkosivulla.

Sääntömuutoksilla muutettiin tilintarkastusta siten, että liitto siirtyy kahden tilintarkastajan mallista yhden tilintarkastajan malliin. Sääntöjen mukaan liiton tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi valitaan joko HT- tai KHT-tilintarkastaja tai vastaava tilintarkastusyhteisö. Monissa vastaavissa järjestöissä tyypillisesti tilintarkastusta suorittamaan valitaan yksi tilintarkastusyhteisö. Nyt se on mahdollista myös Kehitysvammaisten Tukiliitossa. Sääntömuutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2020 liittokokouksessa, kun valitaan tilintarkastaja seuraavalle vuodelle.

Sääntöjen kohta 4 Rahoitus muutettiin täysin uudenlaiseksi. Sääntöjen mukaan toimintansa rahoittamiseksi Tukiliitto perii jäseniltään jäsenmaksuja ja vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta ja harjoittaa omaisuuden vuokraustoimintaa. Tukiliitto voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa ja muuta toimintaa. Rahoitus -kohdan muutoksella ei ole välitöntä vaikutusta toimintaan.

Sääntöjen kohtaa 5 Jäsenet muutettiin siten, että säännöt mahdollistavat käytännössä sen, että liitossa voi olla jäsenenä muukin kuin alueellinen yhdistys, jonka jäsenet ovat yhdistyksiä. Tällä muutoksella ei ole välitöntä vaikutusta liiton toimintaan, mutta muutos mahdollistaa tulevaisuudessa liiton jäsenyyksien ja liiton aseman kehittämisen.

Voimassa olevat säännöt on julkaistu tällä sivulla.

Lisää tietoa: toiminnanjohtaja Risto Burman.