Tukiliiton lausunto valinnanvapaudesta: malli vesittäisi sote-uudistuksen tavoitteet

14.12.2017

Kehitysvammaisten Tukiliitto on antanut lausuntonsa valinnanvapauslaista. Lausunnossaan liitto toteaa, että ehdotetun kaltaisella valinnanvapausmallilla vesitetään sote-uudistuksen keskeiset tavoitteet.

Uudistus on tehty vahvasti terveydenhuollon ja yksityisten palveluntuottajien ehdoilla ja niiden näkökulmasta. Sosiaalihuolto ja paljon palveluita tarvitsevien heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden palvelut jäävät aivan liian vähälle huomiolle.

Erikoissairaanhoitoon maakuntia velvoittavasti annettavia asiakasseteleitä koskeva ehdotus on valtava riski. Se vesittää sote- ja valinnanvapausuudistuksen muiden keskeisten tavoitteiden toteutumisen.

Tukiliitto korostaa, että henkilökohtaiseen budjetointiin ei tule säätää voimavararajausta. Jos näin tehdään, moni siitä huomattavasti hyötyvä esimerkiksi kehitysvammainen asiakas jää sen ulkopuolelle.

Valinnanvapauden lisääminen tärkeää

Tukiliitto kannattaa kaikkien sote-palveluita tarvitsevien henkilöiden valinnanvapauden lisäämistä. Valinnanvapauden vahvistaminen tukee Suomea sitovan YK:n vammaissopimuksen mukaisia tavoitteita ja mahdollistaa vammaisille henkilöille laajemman itsemääräämisoikeuden ja vaikutusmahdollisuudet omassa elämässään. Palvelujen toimivuus ja valinnan mahdollisuudet ovat vammaisten henkilöiden kannalta erityisen tärkeitä, sillä monen vammaisen henkilön kohdalla kaikki elämän keskeiset ratkaisut ja mahdollisuudet ovat riippuvaisia palveluista.

Valinnanvapausehdotukseen tehtiin muutoksia perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta. Parannuksista huolimatta nyt ehdotettu malli sisältää Tukiliiton mielestä edelleen huomattavia riskejä.

Lue Kehitysvammaisten Tukiliiton lausunto valinnanvapauslaista kokonaisuudessaan (pdf)

 

Lisätietoa:

Risto Burman, toiminnanjohtaja
risto.burman@tukiliitto.fi

Tanja Salisma, lakimies
tanja.salisma@tukiliitto.fi