Tukiliiton lakineuvonta: ”Moni vastaus löytyy suoraan Tuki ja neuvot -sivustollamme”

13.11.2018

Tukiliiton lakineuvontaan tulee vuosittain yli tuhat kysymystä. Osaan niistä saattaisi löytyä vastaus Tukiliiton nettisivuilta, mutta moni soittaja ei ole tutustunut tietopakettiin.

Kehitysvammaisten Tukiliiton lakineuvontaan tulee vuosittain reilusti toista tuhatta yhteydenottoa. Tänäkin vuonna Tukiliiton lakimies Tanja Salisma ja lakineuvoja Maritta Ekmark ovat vastanneet jo lähes tuhanteen kysymykseen. Neuvontatyö koskee hyvin laajaa asioiden kirjoa.

”Meille tulee kysymyksiä, jotka liittyvät kaikkiin eri elämänvaiheisiin. Odottava äiti saattaa kysyä syntymättömän lapsensa asioista, ja toisinaan meiltä pyydetään neuvoa hautausavustuksen hakemiseen”, Ekmark kertoo.

Tukiliiton lakineuvonta palvelee ihmisiä sellaisissa juridisissa kysymyksissä, jotka liittyvät kehitysvammaisten henkilöiden palveluihin tai oikeuksiin ja joihin ei löydy helposti vastausta muualta. Perhe- ja perintöoikeuteen liittyvät asiat eivät kuulu neuvontapalvelujen sisältöön.

Lakineuvontaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostilla, mutta Salisma ja Ekmark saavat myös joitakin paperisia kirjeitä, joiden lähettäjät ovat usein kehitysvammaisten henkilöiden iäkkäämpiä vanhempia.

Kysymyksiin ei useinkaan voi vastata suoralta kädeltä ”kyllä” tai ”ei”, vaan neuvojen antaminen alkaa yksityiskohtien selvittämisellä ja lukuisten jatkokysymysten esittämisellä. Yhdessä puhelinkeskustelussa saattaa vierähtää lähemmäs tunti, minkä vuoksi kaikkiin soittoaikoina saapuviin puheluihin ei aina ehditä vastata.

Yhteydenotoissa kannattaakin suosia kirjallista muotoa, erityisesti sähköpostia, jonka viestikentässä oman asian voi selostaa tarkasti ja yksityiskohtaisesti.

”Viestiin kannattaa liittää mahdolliset viranomaisasiakirjat ja -päätökset sekä omat yhteystiedot. Näin ehdimme perehtyä asian taustaan ja olla sitten yhteydessä asiakkaaseen”, Salisma sanoo.

Tukiliiton sivusto tarjoaa tietoa ja malleja

Henkilökohtaisen lakineuvonnan tarjoamisen lisäksi Tukiliitto ylläpitää ja päivittää Tuki ja neuvot -sivuja, joilta löytyy paljon tietoa erilaisista aihepiireistä – esimerkiksi henkilökohtaisesta avusta, josta Salismalta ja Ekmarkilta kysytään usein.

”Valtaosa soittajista kertoo, etteivät he ole vielä vierailleet Tuki ja neuvot -sivuilla, kun kysyn heiltä asiasta. Rohkaisemme ja kannustamme ihmisiä hyödyntämään sivuja, sillä vastaukset saattavat usein löytyä suoraan sieltä”, Ekmark sanoo.

Sivuilta löytyy myös valmiita valitusmalleja, joiden rakenteesta voi ottaa mallia eri asioita koskevassa muutoksenhaussa. Ekmark ja Salisma neuvovat ihmisiä valitusten teossa. Valituksia he laativat itse vain sellaisissa asioissa, joilla voi olla ennakkoratkaisuina merkitystä laajemman ihmisjoukon oikeuksien toteutumisen kannalta.

”Tällaisia voivat olla esimerkiksi pakkomuuttoa, henkilökohtaista apua, kuljetuspalveluita ja asiakasmaksuja koskevat asiat”, Salisma kertoo.

Kysyjänä on yhä useammin viranhaltija

Lakineuvojen kysyjät ovat useimmiten kehitysvammaisten ihmisten omaisia tai läheisiä, mutta kysymyksiä tulee yhä useammin myös viranhaltijoilta, joiden osuus kaikista kysyjistä on yli 15 prosenttia. Ekmarkin mukaan osuutta ovat kasvattaneet aluehallintovirastojen kanssa toteutetut yhteistyöpäivät, joiden tarkoituksena on välittää tietoa kehitysvammahuollossa toimiville viranhaltijoille ja työntekijöille.

”Työntekijät saattavat esimerkiksi haluta tuoda epäkohtia esiin ja soittaa meille kysyäkseen näkemystä siitä, vaikuttaako jokin toimintatapa lainmukaiselta. Annamme lakineuvontaa viranhaltijoille ja työntekijöille siinä missä vammaisille henkilöille ja heidän läheisilleenkin, sillä kaikki tämä hyödyttää viime kädessä sosiaalihuollon ja vammaispalvelujen asiakkaita”, Salisma sanoo.

Neuvontatyön lisäksi Salisma ja Ekmark tekevät muiden Tukiliiton vaikuttamistoiminnan asiantuntijoiden tavoin valtakunnallista vaikuttamistyötä, jolla pyritään esimerkiksi kouluttamaan kehitysvammahuollon parissa työskenteleviä ihmisiä ja vaikuttamaan lainsäädäntöön.

”Vaikuttamistyön tekeminen on vaatinut sen hyväksymistä, että asiat muuttuvat hyvin hitaasti. Kääntöpuolena on kuitenkin se, että asiat todella muuttuvat, kun niiden eteen tekee töitä pitkäjänteisesti”, Ekmark sanoo.

Yksittäisten asiakkaiden neuvontatyössä on niin ikään varjoja ja valoa. Toisinaan omat käsitykset hyvinvointivaltion toimimisesta saattavat horjua: kun yksi ihminen on saanut toiveidensa mukaisen päätöksen, Ekmarkin tai Salisman pöydälle saattaa heti perään saapua aivan vastaavanlainen tapaus, jossa henkilön oikeudet eivät ole jostain syystä toteutuneet.

Salisman ja Ekmarkin mukaan heidän työnsä paras puoli ovat kuitenkin ne hetket, jolloin asiakkaan asiat järjestyvät toivotulla tavalla. Nämä kokemukset jäävät lähtemättömästi mieleen.

Tutustu tukeen ja ohjeisiin

Nostamme marraskuun aikana Tukiliiton Facebook-sivuilla lakineuvonnasta useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja linkkejä Tukiliiton sivustolta löytyviin vastauksiin.

Internet-sivuiltamme löydät myös Tukiviestistä tutun Lakimies vastaa -palstan arkiston, jossa Tukiliiton lakineuvonnan asiantuntijat vastaavat ajankohtaisiin, kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Uudet kysymykset ja vastaukset päivitetään sivulle.

Tukiliiton lakineuvonnan asiantuntijat tavoittaa sähköpostiosoitteesta
lakineuvonta@tukiliitto.fi.