Tukiliiton kuntavaalitavoite: Meidän kaikkien kunta

04.06.2021

Kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka turvaavat ihmisille heidän tarvitsemansa palvelut ja varmistavat, että kaikki voivat osallistua. Ota käyttöön Kehitysvammaisten Tukiliiton vaalitavoitteet ja vaikuta.

Kuntavaaleissa 2021 päätetään, ketkä rakentavat meidän kaikkien kuntaa tulevalla valtuustokaudella. Tukiliitto valmistautuu vaalikevään vaikuttamistyöhön kolmella vaaliteemalla:

 • Meidän kaikkien kunta turvaa palvelut.
 • Meidän kaikkien kunta ei tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä.
 • Meidän kaikkien kunta mahdollistaa jokaisen osallistumisen.

Kuntavaalivaikuttaminen tapahtuu tänä keväänä koronatilanteen vuoksi hyvin vahvasti verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Sivustomme uutta kuntavaaliosiota Kuntavaalit 2021 – Tukiliiton vaalitavoitteet on helppo hyödyntää vaalivaikuttamisessa.

Löydät osiosta taustatietoa tavoitteista ja siitä, millaisia tekoja ne konkreettisesti edellyttävät. Lisäksi olemme koonneet vaikuttamisen työkaluja: kysymyksiä ehdokkaille, taustatietoa keskustelun herättämiseen sekä materiaalia vaikuttamiseen ja näkymiseen. Aineistoa voivat hyödyntää yhdistystoimijat ja kaikki, jotka haluavat rakentaa kaikkien yhteistä maailmaa – meidän kaikkien kuntaa.

1. Meidän kaikkien kunta turvaa palvelut

Tukiliitto vaatii kuntapäättäjiltä vammaisten ihmisten palveluiden turvaamista ihmisten yksilöllisten tarpeiden mukaisina. Meidän kaikkien kunta turvaa jokaiselle lakisääteiset palvelut, jotka ovat oikea-aikaisia ja perustuvat ihmisen yksilöllisiin tarpeisiin.

 • Ihmisiä on kuultava ja päätöksenteon on oltava ymmärrettävää.
 • Ihmisten kokemukset otettava käyttöön palvelujen kehittämisessä.
 • Palvelutarpeen arvioinnista tehtävä osallistavaa ja ennakoivaa.
 • YK:n vammaissopimus otettava mukaan kunnan päätöksentekoon.
 • Palvelut järjestettävä ensisijaisesti kotiin.

2. Meidän kaikkien kunta ei tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä

Tukiliitto vaatii kuntapäättäjiä varmistamaan, ettei vammaisten henkilöiden palveluista leikata. Meidän kaikkien kunta ei tee lyhytnäköisiä säästöpäätöksiä, jotka tulevat kalliiksi.

 • Palvelupolut selkeiksi, kynnykset mataliksi.
 • Ei kilpailutuksia.
 • Järjestöt ja niiden paikallisyhdistykset mukaan HYTE-työhön.
 • Koulusta ja varhaiskasvatuksesta ei leikata.

3. Meidän kaikkien kunta mahdollistaa jokaisen osallistumisen

Tukiliitto vaatii kuntapäättäjiä varmistamaan, että kaikki voivat osallistua kunnassa. Meidän kaikkien kunta varmistaa, että myös kehitysvammaiset ja vastaavaa tukea tarvitsevat ihmiset voivat osallistua kunnassa asiakkaina, toimijoina, kansalaisina ja vaikuttajina.

 • Vammaiset ihmiset mukaan kunnan kehittämiseen.
 • Vammaiset ihmiset näkyviin kuntastrategiassa ja hyvinvointikertomuksessa.
 • Tuettu päätöksenteko käyttöön.
 • Kunnan viestintä saavutettavaksi.
 • Kouluympäristön saavutettavuus paremmaksi.
 • Vapaa-ajan mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille.

Työkaluja vaalivaikuttamiseen

Työkaluosiosta löydät:

 • Tukiliiton vaalitavoitteisiin liittyviä kysymyksiä kuntavaaliehdokkaille. Kysymykset ja tausta-aineistot liittyvät vammaisten ihmisten palveluiden, oikeuksien ja osallistumisen turvaamiseen kunnissa. Voit kysyä näitä itse ehdokkaaltasi esimerkiksi (verkko)paneeleissa, tai muuten hyödyntää vaalivaikuttamisessa.
 • Materiaalia ja vinkkejä vaikuttamiseen sosiaalisessa mediassa. Valmiiden kuvien ja itse muokattavien materiaalien avulla voit tehdä viestisi näkyväksi. Itse muokattaviin kuvapohjiin on helppo lisätä oman kunnan tilanteeseen liittyvä tärkeä, ajankohtainen asia.
 • Äänestäjä – haasta ehdokkaasi tekemään lupaus. Ehdokas – näytä, kenen ja minkä puolella olet.

Käytä sosiaalisessa mediassa tunnisteita:
#MeidänKaikkienKunta #YKvammaissopimus #Kohtaamut #Kuntavaalit

Meidän kaikkien kunta turvaa palvelut ja varmistaa, että kaikki voivat osallistua. Ota käyttöön Tukiliiton vaaliaineistot ja vaikuta. #MeidänKaikkienKunta #YKvammaissopimus #Kohtaamut #Kuntavaalit2021