Tukiliiton blogi tarttuu ajankohtaisiin aiheisiin

24.09.2021

Blogisamme kirjoittavat niin työntekijät kuin vierailijat, jotka tarttuvat kehitysvamma-alan ajankohtaisiin aiheisiin. Viime aikoina on kirjoitettu vammaisuutta kuvaavista termeistä, varhaiskasvatuksen tuesta ja siitä, miten yhteistyö sujuu lastensuojelun kanssa, kun vanhemmalla on kehitysvamma?

Tutustu blogiimme. Blogimme on avoin myös vierailijoille, jotka kirjoittavat kehitysvamma-alan ajankohtaisista aiheista. Tuoreimmat tekstit ovat:

Minäkö vanha?

(24.9.2021) Anne Vuorenpään blogiteksti pohjustaa Tukiliiton aikuistyön maanantaina 27.9.2021 alkavaa somekampanjaa, joka nostaa ikääntymistä esille kehitysvammaisten henkilöiden kokemuksena ja ammattilaisten pohdintana. Kehitysvammaisten ihmisten ikääntymisen haasteena on oireiden ja muutosten tunnistaminen iän tuomiksi, ei vammasta johtuviksi. Lue lisää blogista sivulla
Minäkö vanha?

Virhe, muutos, mutaatio vai poikkeama?

(21.9.2021) Harvinaiskeskus Norioon yhteyttä ottavat perheet puhuvat geeni- tai kromosomivirheistä, -poikkeamista, -muutoksista, -mutaatioista ja joskus sekaisin näistä kaikista. Usein alkuvaiheessa käytetään termiä, jota terveydenhuollossa on käytetty. Tukiliiton Harvinaiskeskus Norion työntekijät pysähdyivät miettimään termien merkityksiä. Sanoilla on väliä. Ulla Parisaari työskentelee perinnöllisyyshoitajana ja Sanna Kalmari vertaistoiminnan koordinaattorina. Lue lisää blogista sivulla
Virhe, muutos, mutaatio vai poikkeama?

Vammaisten lasten tukeen varhaiskasvatuksessa tarvitaan toimiva malli

(16.9.2021) Tukisäännösten puuttuessa vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien lasten tosialliset mahdollisuudet saada varhaiskasvatuslain mukaista laadukasta ja heidän osallisuutensa turvaavaa varhaiskasvatusta vaihtelevat suuresti. Kun lapsen tuen tarpeisiin ei riittävästi vastata, jää monen vammaisen lapsen oikeus saada varhaiskasvatusta yhdenvertaisesti muiden lasten kanssa toteutumatta. Blogin kirjoittajista Kaisu Muuronen toimii Lastensuojelun Keskusliitossa erityisasiantuntijana varhaiskasvatukseen sekä lapsi- ja perhepolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Tanja Salisma on Kehitysvammaisten Tukiliiton lakimies. Lue lisää blogista sivulla
Vammaisten lasten tukeen varhaiskasvatuksessa tarvitaan toimiva malli

Me lastensuojelun silmätikut

(13.9.2021) ”Minä olen äiti ja minulla on diagnoosina lievä kehitysvamma”, Riitta Kotiranta kirjoittaa blogissamme. ”Tiedän vanhempia, joiden lapsi on otettu huostaan synnytyssairaalasta. Onko vanhempi silloin saanut kokeilla, miten pärjäisi tuetusti?” ”Meille sanotaan, että lastensuojelussa tärkeintä on lapsen etu. Silti vanhemmuuttamme ei tueta huostaanoton jälkeen. Eikö olisi lapsen etu, että vanhempi kasvaa ja kehittyy? Vanhemmuus ei lopu huostaanottoon.” Lue lisää blogista sivulla
Me lastensuojelun silmätikut