Yhdistyskysely ja toimintarahan hakuaika tammikuussa 2020

08.01.2020

Toimintarahan suuruus määräytyy toiminnan laajuuden ja toiminnasta aiheutuneiden kulujen mukaan. Jos hakijoita on paljon, ensisijaisena ovat hakemukset, jotka keskittyvät vaikuttamiseen.

Yhdistyskysely 2019

Tammikuun alussa tukiyhdistysten sihteerit ja puheenjohtajat saavat sähköpostiinsa kyselyn, jolla kartoitetaan jäsenyhdistysten toimintaa ja kerätään palautetta kattojärjestön toiminnasta vuonna 2019. Tietoa käytetään vuosiraportointiin ja rahoittajalle annettavaan selvitykseen. Kyselyyn vastaamalla jäsenyhdistykset voivat myös tehdä ehdotuksia ja tätä kautta olla vaikuttamassa tulevien vuosien toiminnan suuntaamiseen. Kyselyyn voi vasta myös tästä linkistä
https://link.webropolsurveys.com/S/E1FB84952026F472

Linkki löytyy myös sivulta:
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/yhdistysten-kayttoon/17672-2

Toimintaraha vuodelle 2020

Tammikuussa on liiton jakaman taloudellisen tuen hakuaika, josta tiedotetaan myös suoraan jäsenyhdistysten sihteereille ja puheenjohtajille. Haettava avustus on suuruudeltaan 500 – 3000 euroa. Niiden yhdistysten, joilla on jo päätös vuoden 2020 osalta, ei tarvitse tehdä uutta hakemusta.

Tukipiireille jaetaan taloudellista tukea 1000 euroa. Tätä tukea piirien ei tarvitse erikseen hakea. Lisäksi tukipiirit voivat hakea toimintarahaa kuten muutkin jäsenyhdistykset.

Lisätietoa ja hakulomake löytyy Tukiliiton kotisivuilta
www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/taloudellinen-tuki

Suora linkki
https://link.webropolsurveys.com/S/A2DAFB2E38E7419F

Liittohallituksen vahvistamien kriteerien mukaisesti toiminnan pitää liittyä joihinkin seuraavista teemoista:

1. Vaikuttaminen vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja tukeen

  • vammaisille henkilöille ja heidän lähi-ihmisilleen suunnatut koulutukset ja keskustelutilaisuudet,
  • ammattilaisille ja päättäjille suunnatut tilaisuudet ja kampanjat,
  • yhdistysten yhteisen alueellisen vaikuttamistoiminnan kehittäminen.

2. Yhdistystoiminnan kehittäminen

  • kehitysvammaisten henkilöiden osallistumisen ja vapaaehtoistoiminnan tukeminen,
  • Me Itse -ryhmien tuen järjestäminen,
  • tietoverkkoihin ja sosiaaliseen mediaan liittyvät koulutukset ja kehittäminen, uuden yhdistysyhteistyön käynnistäminen ja yhdistymisprosessit.

3. Vertaistuki ja Kohtaa mut -tapahtumat

  • vammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille järjestetty toiminta,
  • perheille suunnattu toiminta,
  • vammaisille ja vammattomille henkilöille suunnatut yhteiset tapahtumat.

Toimintarahan suuruus määräytyy toiminnan laajuuden ja toiminnasta aiheutuneiden kulujen mukaan. Jos hakijoita on paljon, ensisijaisena ovat hakemukset, jotka keskittyvät vaikuttamiseen.

Toimintaraha on tarkoitettu vapaaehtoistoiminnan tukemiseen eikä sitä voida jakaa yhdistyksille, jotka saavat muuta STEA-avustusta.

Lisätietoa hakuprosessista
Soilikki Alanne,
soilikki.alanne@tukiliitto.fi,
040 4839 318

tai kriteereistä ja päätöksistä
Lea Vaitti,
lea.vaitti@tukiliitto.fi,
050 5288 386