Toimintakeskus on kiinni, säilyykö oikeus palveluun?

08.04.2020

Suosittelemme, että toimintakeskukset muokkaavat toimintaansa siten, että asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta arkeensa toimintakeskusten tutulta henkilökunnalta.

Maaliskuu 2020 toi eteemme uuden erilaisen arjen, jonka kaikkiin vaikutuksiin emme olleet ennalta varautunut. Toimintakeskukset on pääosin suljettu tartuntatautilain 58§ perusteella. Toimintakeskusten sulkeminen on perusteltua, ettei koronavirus leviäsi usean ihmisen oleskellessa samassa tilassa.

 

Oikeus saada tukea ja mielekästä toimintaa

On kuitenkin huomattava, että tartuntatautilaki ei oikeuta lakkauttamaan yksittäistäkään sosiaali- tai terveyspalvelua kokonaisuudessaan. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman ohjeistuksen mukaan tarvittava toiminta on pyrittävä järjestämään kunnassa tarpeen mukaisella tavalla. Esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten työ- ja päivätoiminta on tällaista lakisääteistä toimintaa. Vaikka toimintakeskukset on määrätty olemaan kiinni, kehitysvammaisen ihmisen oikeus saada tukea ja mielekästä tekemistä päiväänsä kuitenkin säilyy.

Kuntien ja toimintakeskusten työntekijät ovat erilaisin ripeyksin ja luovuuden valikoimin alkaneet kehittää poikkeusaikaan sopivia tapoja tarjota päiväaikaista toimintaa ja olla asiakkaidensa tukena. Osa toimintakeskuksista tuottaa videoita ja muuta etävirikettä sosiaaliseen mediaan (esim. Facebook). Jossain käydään vetämässä musiikkituokioita pihalla asiakkaiden ikkunan takaa. Toisilla on käytössä videopalavereihin tarkoitettuja sovelluksia, joilla voidaan jutella porukassakin. Osissa kunnissa päiväaikaista toimintaa järjestetään edelleen toimintakeskuksissa keskitetysti niille kotona asuville kehitysvammaisille, joiden lähipiiri ei pysty tarjoamaan päiväaikaista toimintaa esimerkiksi yhteiskunnan kannalta kriittisellä alalla työskentelyn vuoksi.

 

Uusia ja joustavia tapoja

Tukiliitto toivoo, että kunnat ja muut palvelujentuottajat keksivät nyt uusia ja joustavia tapoja tukea erityisesti niitä työ- ja päivätoiminnan asiakkaita, jotka asuvat kotona. Myös asumisyksiköissä on erittäin tärkeää järjestää siellä nyt kaikki päivänsä viettäville asukkaille riittävästi mielekästä tekemistä niin sisällä kuin ulkosalla. Suosittelemme, että toimintakeskukset muokkaavat toimintaansa siten, että asiakkaat saavat yksilöllistä ohjausta arkeensa toimintakeskusten tutulta henkilökunnalta.

  • Voisivatko toimintakeskusten ohjaajat pitää asiakkaisiinsa säännöllisesti yhteyttä videopuheluin?
  • Voiko ryhmämuotoista toimintaa järjestää vastaavasti kuin etäopetusta?
  • Voisivatko päivätoiminnan ohjaajat antaa poikkeustilanteesta yksilöohjausta käymällä kävelylenkillä asiakkaiden kanssa?
  • Vähintään asiakkaisiin pitää ottaa yhteyttä ja selvittää, miten arki tässä poikkeuksellisessa tilanteessa sujuu.

Työosuusrahan maksamisen keskeyttämiselle ei ole syytä

Päivä- ja työtoiminnan keskeyttämisen lisäksi on noussut kysymys työosuusrahasta. Osissa kunnissa on keskeytetty työ- ja päivätoimintapalvelu ja myös työosuusrahan maksaminen. Työosuusraha ei ole palkka eikä palkkio, jota maksetaan suoritteesta, vaan se on asiakkaalle työtoiminnasta maksettava toiminta-avustus. Se on pienuudestaan huolimatta myös käytännössä merkittävä lisä monen kehitysvammaisen työ- ja päivätoiminnan asiakkaan niukkaan toimeentuloon.

Työosuusrahan maksamisen keskeyttämiselle ei ole syytä. Kehitysvammaisella ihmisellä on oikeus saada edelleen tarpeeseensa työ- tai päivätoimintapalvelua muokattuna poikkeustilanteeseen sopivaksi ja näin ollen myös työosuusrahaa.