THL: Toimeentulotukiuudistus hyödytti vain omatoimisia

07.05.2018

THL:n kyselyn mukaan toimeentulotukiuudistus on vaikeuttanut erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien tuen saamista.

Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden 2017 alussa kunnilta Kelan myönnettäväksi. Kunnat myöntävät edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

THL:n kyselyn mukaan uudessa järjestelmässä ovat vaikeuksissa ne asiakkaat, jotka eivät pysty tekemään sähköistä hakemusta. Erityisesti ulkomaalaistaustaiset hakijat, mielenterveys- tai päihdeongelmista kärsivät ja ikäihmiset pärjäävät huonosti uudessa järjestelmässä.

Kyselyssä selvitettiin erikseen, miten sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat kokevat omat mahdollisuutensa auttaa erilaisia asiakkaita. Vaikeimmin autettavia ryhmiä olivat työntekijöiden arvion mukaan peliongelmaiset, muulla tavoin velkaantuneet ja asunnottomat. Vammaisia katsoo voivansa auttaa hyvin 11 prosenttia ja kohtalaisesti 42 prosenttia. Vajaa kolmannes (31 %) vastasi, että pystyy auttamaan huonosti vammaisia asiakkaita.

Ongelmista huolimatta uudistus on hyödyttänyt monia. Omatoimisten ja sähköisen asioinnin hallitsevien asiakkaiden asiointi on helpottunut. Kelan järjestelmä on mahdollistanut kaikkialla toimeentulotuen sähköisen hakemisen, ja pelkästään perustoimeentulotukea tarvitsevat saavat etuudet ja tarveharkintaisen taloudellisen tuen yhdestä ja samasta paikasta, ilman pelkoa leimautumisesta.

Uudistuksen tavoitteena oli vapauttaa kunnissa aikuissosiaalityöntekijöiden aikaa esimerkiksi yksilö- tai ryhmäkohtaiseen työhön eniten tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Tämä on onnistunut vain osittain.

–Kunnissa käytetään edelleen paljon aikaa perustoimeentulotuen neuvontaan, mutta myös virheellisten päätösten korjausesityksiin, joita asiakkaat eivät aina pysty itse tekemään tai asiakkaita ei Kelassa oteta vakavasti. Myönteistä on, että yleensä selvästi virheelliset päätökset saadaan korjattua, kun kunnasta otetaan yhteyttä, kertoo THL:n erikoistutkija Paula Saikkonen sanoo.

Kysely tehtiin sähköpostitse elo-joulukuussa 2017 kuntien aikuissosiaalityön päälliköille ja työntekijöille. Se on osa THL:n sosiaalipolitiikan tutkimusyksikön toimeentulotukiuudistusta käsittelevää tutkimushanketta.