THL: Työpaperi kokoaa tietolähteet vammaisuudesta

11.12.2017

Tuore julkaisu kokoaa ensimmäisen kerran THL:n tietolähteet vammaisuudesta. Rekistereistä ja tutkimusaineistoista löytyy tietoa toimintarajoitteisuudesta ja vammaisuudesta, kunhan se poimitaan esiin.

Suomessa arviolta puoli miljoonaa ihmistä kokee jonkinlaista vakavaa toimintarajoitetta. Tukijärjestelmissä on käytössä monenlaisia määritelmiä vammaisuudesta, mutta niitä ei voi soveltaa yleisesti ja kaikkiin tilanteisiin.

Viime kädessä henkilön oma näkemys määrittelee sen, kokeeko hän olevansa vammainen. Ihminen voi jossakin tilanteessa tai paikassa olla toimintakykyinen ja toisessa taas ei. Esteettömyys, yhteiskunnan tuki ja asenne vaikuttavat paljon, kehittämispäällikkö Päivi Nurmi-Koikkalainen THL:sta sanoo.

Tieto toimintarajoitteisuudesta ja vammaisuudesta on hajallaan. Moni tutkimus voisi tuottaa tarkempaa tietoa esimerkiksi hyödyntämällä kyselyissä YK:n perustaman Washington Groupin hyviä valmiita kysymyksiä, kuten ”Onko sinulla vaikeuksia muistaa asioita tai keskittyä niihin?” tai ”Pystytkö nousemaan portaita?”.

Tietoa tarvitaan esimerkiksi YK:n Vammaisten henkilöiden oikeuksista tehty yleissopimuksen raportointiin. THL:n mukaan tietoa vammaisten ihmisten tilanteesta tarvitaan myös maakunta- ja sote-uudistuksen suunnitteluun ja arviointiin.

 

Tietoa ja tietotarpeita vammaisuudesta – analyysia THL:n tietotuotannosta.
Tekijät Päivi Nurmi-Koikkalainen, Sanna Ahola, Mika Gissler, Nina Halme, Seppo Koskinen, Minna-Liisa Luoma, Antti Malmivaara, Anu Muuri, Päivi Sainio, Katri Sääksjärvi ja Riikka Väyrynen.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Työpaperi 38/2017. 73 sivua. Helsinki 2017.