Teemaviikko nostaa esille kehitysvammaisten ihmisten asumista

30.11.2017

Kehitysvammaisten viikon 1. – 7.12.2017 teemana on tänä vuonna asuminen. Tavoitteena on, että kehitysvammaisella ihmisellä on koti, jonka hän tuntee omakseen.

Tänä vuonna joulukuun alussa monessa paikkakunnalla puhutaan kehitysvammaisten ihmisten asumisesta. Tavoitteena on, että kehitysvammaisella ihmisellä on koti, jonka hän tuntee omakseen.

Kehitysvammaisten viikolla yhdistykset järjestävät tapahtumia ja tempauksia, joiden tarkoitus on mukavan tekemisen lisäksi lisätä tietoa kehitysvammaisten ihmisten asioista.  Tapahtumissa korostetaan, että kehitysvammainen ihminen voi asua siellä, missä muutkin. Hänellä on mahdollisuus olla osa omaa lähiyhteisöään ja käyttää samoja palveluita kuin muillakin ihmisillä. Hän saa päättää itse, missä ja kenen kanssa asuu. Tähän Suomea velvoittaa myös YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus.

Emme ole myytävänä

Kehitysvammaisten Tukiliitto pitää valitettavana nykytilannetta, jossa kehitysvammaisilla ihmisillä ei ole vielä samalla tavalla mahdollisuuksia valita asumismuotoaan tai asuinkumppaneitaan kuin muilla. He eivät saa riittävästi tietoa muuttamisesta, asumiseen liittyvistä oikeuksista ja vaihtoehdoista. Liian harvoin kehitysvammaisten ihmisten omat toiveet ja tarpeet otetaan huomioon.  Kaikki eivät saa käyttää oikeutta tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja.

Ei myytävänä! -kansalaisaloite vaatii vammaisten ihmisten asumisen ja jokapäiväisen elämän kannalta välttämättömien palveluiden kilpailuttamisen lopettamista ja niiden rajaamista julkisia hankintoja koskevan lain ulkopuolelle. Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten ihmisten oikeuksista. Kilpailutuksissa palveluiden käyttäjät eivät voi vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Lähes poikkeuksetta kilpailutukset ratkaisee hinta, ja palvelujen laatu, inhimillisyys ja ihmisarvo jäävät sivuseikoiksi.

Pertti Kurikan Nimipäivät haastoi syksyllä muut muusikot ja kansalaiset allekirjoittamaan Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen, jonka on nyt allekirjoittanut eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 henkilöä. Lupauksensa mukaisesti bändi esiintyy tavoitteen täytyttyä vielä kerran: Ei myytävänä! – Pertti Kurikan kiitospäivä järjestetään teemaviikolla, tiistaina 5.12.2017 klo 18–20 Helsingin Kansalaistorilla.

Nykytilanteesta tavoitteeseemme

Kehitysvammaisten Tukiliitto vaatii, että kehitysvammaisten ihmisten tulee saada yksilöllisempää tukea asumiseen. Muutos edellyttää, että kehitysvammaiset ihmiset saavat selkeää, saavutettavaa tietoa asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista. Heidän tulee saada tarvitsemaansa tukea päätösten ja valintojen tekemiseen.

Kun kotiin annettavia palveluja suunnitellaan, tulee kehitysvammaisen ihmisen omia kokemuksia hyödyntää. Lapsuudenkotiin tulee saada tukea, jotta kotona asuminen on mahdollista. Laitoksissa asuville kehitysvammaisille lapsille tarvitaan uusia vaihtoehtoja asumiseen. Nuorten itsenäistymistä on tuettava vahvasti.

Tämä kaikki vaatii kulttuurinmuutosta sekä ammattilaisilta että kehitysvammaisten ihmisten läheisiltä.

 

Kehitysvammaisten ihmisten viikko 1. – 7.12.2017

Tervetuloa tapahtumiin
Kehitysvammaisten viikon tapahtumia järjestetään yli 50 paikkakunnalla eri puolia Suomea. Monet yhdistykset ovat keksineet hauskoja tapoja käsitellä viikon teemaa. Tietoa asumisesta saa esimerkiksi elävän kirjaston avulla, josta voi ”lainata” ihmisen kertomaan omasta elämästään. Esillä on myös valokuvia, videoita ja taidetta. Perinteisiä keskustelutilaisuuksia on myös tarjolla.

Monet juhlivat samalla myös satavuotiasta Suomea. Teemaviikon tapahtumia varten on oma sivunsa, jonne on koottu kaikki viikon tilaisuudet ympäri Suomea:
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/teemaviikko/teemaviikko-tapahtumat/

Kehitysvammaisten ihmisten viikko 1. – 7.12.2017, hyvä tietää

Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistykset ja Me Itse -yhdistyksen paikalliset ryhmät viettävät vuosittain valtakunnallista teemaviikkoa 1. – 7.12.
Lisätietoa sivulta:
https://www.tukiliitto.fi/tukiliitto-ja-yhdistykset/tuemme-yhdistyksia/teemaviikko/

Viikon slogan on “Oma elämä, oma koti”. Nimeä ehdotti Me Itse ry:n johtoryhmän jäsen Sanna Sepponen.

Viikolla tapahtuu:
Kansainvälinen vammaisten päivä 3.12.2017.
Viikon aikana juhlistetaan myös vapaaehtoistoimintaa.

 

Lisätietoja
Jaana Teräväinen, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry
jaana.teravainen@tukiliitto.fi,
050 4656 282