Taulukkotesti

12.12.2017

TESTI TESTI

TESTI

Esimerkissä taulukko on kopioitu toiselta sivulta ja tuotu poistamatta muotoiluja.

Taulukko 1. Oppimistuloksia Cri du Chat -oireyhtymässä

Taito Ikä, jolloin 50 % oppinut Ikä, jolloin 95 % oppinut
Itsenäinen istuminen 14 kk 5 v
Itsenäinen kävely 3 v 9 v
Siirtää esineen kädestä käteen 14 kk 4 v
Ensimmäiset sanat 3 v 9 v
Sanoja voi lihavoida 5,5 v 13 v
Yksinkertaisten kehotusten ymmärtäminen 6 v 13 v
Lusikalla syöminen 3,5 v 10 v
Siistinä ja kuivana pysyminen 7 v 20 v
Pukeutuminen 5 v 18 v

 

Taulukon html-koodi näkyy Teksti-valinnalla (oikealla ylempänä) >  koodi näyttää siistiltä.

Sivua päivitetään.