Kela ottaa yhteyttä, jos takuueläke on jäänyt hakematta

09.10.2019

Asiakkaan ei tarvitse itse tehdä mitään, vaan hän voi odottaa Kelan yhteydenottoa.

Kelan rekisteritietojen mukaan takuueläke on hakematta lähes 15 000 eläkeläisellä.

Kela selvittää tarkemmin rekisteritiedoista löytyneiden asiakkaiden oikeuden takuueläkkeeseen ja ottaa tarvittaessa asiakkaaseen yhteyttä.  Asiakkaan ei siis tarvitse itse tehdä mitään, vaan hän voi odottaa Kelan yhteydenottoa. Kela on tehnyt vastaavia selvityksiä myös aiemmin.

Takuueläke on pienituloisen eläkeläisen turva

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen 784,52 euroa/kuukaudessa (vuonna 2019), jos hänellä ei ole muita eläketuloja tai niiden määrä on enintään 777,84 euroa/kuukaudessa (vuonna 2019). Takuueläkkeen määrä on pienempi silloin, kun henkilö saa takuueläkkeen alkaessa varhennettua vanhuuseläkettä.

  • Takuueläkkeen hakijan on haettava Suomesta ja muista maista kaikki eläkkeet, joihin hänellä on oikeus.
  • Täyteen takuueläkkeeseen on oikeus henkilöllä, joka ei saa mitään muita eläkkeitä.

Laki takuueläkkeestä tuli voimaan vuonna 2011. Sen jälkeen takuueläkkeeseen on vuosina 2016, 2018 ja 2019 tehty tasokorotukset.  Viime vuodenvaihteessa takuueläkkeen täysi määrä suureni 9,25 euroa.

Takuueläkettä voi hakea Kelasta verkkoasiointipalvelussa, suullisesti tai paperilomakkeella. Takuueläkkeessä on kuuden kuukauden takautuva hakuaika.

Elokuun lopussa 2019 takuueläkettä sai hieman yli 103 500 henkilöä. Heistä noin 100 000 sai myös kansaneläkettä.

Lähde: Kela

 

Kela palvelee myös puhelimessa

Kelan eläkeasioiden puhelinpalvelu vastaa numerossa 020 692 202. Vammaistueista ja vammaiskortista saa tietoa numerosta 020 692 211.