Takuueläke nousee 30 euroa elokuun alussa

15.06.2022

Eduskunta on hyväksynyt kansaneläkeindeksin ylimääräisen korotuksen 1.8.2022 alkaen. Tuleva 3,5 prosentin korotus koskee muun muassa kansaneläkettä ja vammaisetuuksia. Eläkettä saavan hoitotuki nousee 2 euroa 58 senttiä.

Eduskunta on hyväksynyt kansaneläkeindeksin ylimääräisen korotuksen 1.8.2022 alkaen. Tuleva 3,5 %:n korotus koskee muun muassa kansaneläkettä, vammaisetuuksia, työmarkkinatukea ja toimeentulotukea.

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella.

Normaalisti kansaneläkeindeksi tarkistetaan kerran vuodessa tammikuusta alkaen, mutta nyt siihen tehdään ylimääräinen korotus 1.8. – 31.12.2022. Näin halutaan turvata etuuksien saajien ostovoima inflaation kiihtyessä.

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan elokuussa siis 3,5 prosentilla. Ylimääräinen indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 90 miljoonalla eurolla vuonna 2022 ja 10 miljoonalla vuonna 2023.

Takuueläkkeeseen 30 euron korotus

Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat muun muassa kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa. Kaikki muutokset löydät Kelan tiedotteesta sivulta
Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan

Elokuusta alkaen yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 679,50 eurosta 703,45 euroon ja takuueläke 855,48 eurosta 885,63 euroon kuukaudessa.

Takuueläkkeestä: Takuueläke on pienituloisen eläkeläisen turva. Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle vähimmäiseläkkeen, jos hänellä ei ole muita eläketuloja. Takuueläkettä voi hakea verkkoasiointipalvelussa, suullisesti tai paperilomakkeella, ja siinä on kuuden kuukauden takautuva hakuaika. Kelan eläkeasioiden puhelinpalvelu vastaa numerossa 020 692 202. Palvelunumeroihin voi soittaa maanantaista perjantaihin kello 8 – 16.

Myös vammaisetuuksia korotetaan elokuun alussa. Esimerkiksi eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä suurenee 73,00 eurosta 75,58 euroon kuukaudessa.

Muutos esimerkiksi 16 vuotta täyttäneen vammaistuessa

  • perustuki 98,75 (korotus 3,36),
  • korotettu tuki 230,43 (korotus 7,85),
  • ylin tuki 446,81 (korotus 15,21)

ja eläkettä saavan hoitotuessa

  • perustuki 75,58 (korotus 2,58),
  • korotettu tuki 164,65 (korotus 5,61),
  • ylin tuki 348,16 (korotus 11,86).

Työttömälle työnhakijalle maksettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on elokuusta alkaen 35,72 e/pv (nyt 34,50 e/pv).

Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalle suurenee 18,15 e/kk ja yksinhuoltajalle 20,70 e/kk.

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta suurenee 350,27  eurosta 362,61 euroon kuukaudessa.Sairauspäivärahan vähimmäismäärä suurenee noin eurolla 29,67 eurosta 30,71 euroon päivässä.

Lääkekustannusten vuosiomavastuu ei nouse

Ylimääräinen indeksitarkistus ei poikkeuksellisesti koske lääkekustannusten vuosiomavastuuta (ns. lääkekatto), joka on edelleen 592,16 euroa kalenterivuodessa. Ylimääräinen indeksitarkistus ei koske myöskään yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistukea.

Kansaneläkeindeksin ylimääräinen tarkistus ei vaikuta ensi vuoden alussa tehtävään indeksitarkistukseen. Kela vahvistaa vuoden 2023 kansaneläkeindeksin normaalisti lokakuussa.