Hyvinvointia edistävä taideseinämaalausprojekti Rovaniemellä

13.10.2021

Elokuussa alkanut projekti osallistaa Kolpeneen uuden asumisyksikön monivammaiset asukkaat, heidän omaisensa ja hoitohenkilökunnan toteuttamaan kuvataiteilija Juha Mytkäniemen kanssa yhteisen seinämaalausteoksen.

Kolpeneen monivammaisten osallistava hyvinvointia edistävä taideseinämaalausprojekti on nyt toteutusvaiheessa Rovaniemellä.

Seinämaalausprojektin osallistavan taiteellisen työskentelyn tavoitteena innostaa monivammaiset, heidän omaisensa ja hoitohenkilökunta ideoimaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistyössä kuvataiteilija Juha Mytkäniemen kanssa yhteinen taideseinämaalaus. Voimaannuttava ja hyvinvointia edistävä maalaus tehdään Kolpeneen uuteen asumisyksikköön Koivuojankadulle.

Kolmen kuukauden pituisen projektin lähtökohtana ovat eettiset arvot, toisen kunnioittaminen ja se, että osallistavan taidetoiminnan avulla asumisyksikön asukkaat tulevat nähdyiksi, kuulluiksi ja arvostetuiksi omana itsenään. Monivammaiset ihmiset osallistuvat omien kykyjensä ja rajoituksiensa mukaisesti seinänmaalaamiseen ja heillä on konkreettisesti mahdollisuus vaikuttaa siihen, minkälaiseksi seinämaalaus muodostuu. Valmistuessaan tiistaina 26.10. seinämaalausteos jää pysyväksi tunnetaide-elämykseksi.

Suomessa ei ole aikaisemmin tehty montaa vastaavanlaista taideseinäprojektia, jossa koko prosessin luova perusta rakentuu monivammaisten ihmisten kanssa elämänlaatua ja hyvinvointia edistäviin tekijöihin. Asumisyksikössä asuvat monitarpeiset ja vaikeavammaiset ihmiset tarvitsevat kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan erityispiirteittensä huomioimista, apua ja paljon huolenpitoa ympäri vuorokauden.

Palveluesimies Maarit Tallqvistin mukaan monivammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeutta, omien voimavarojen tukemista ja osallisuutta korostetaan, ja ne ovat keskeisiä lähtökohtia hoitohenkilökunnan toiminnassa. Taideseinämaalausprojektissa toiminnan perustana ovat hyvinvointia rakentavat tekijät: myönteiset tunteet, toimintaan sitoutuminen, hyvät ihmissuhteet, merkityksellisyyden kokemus ja aikaansaamisen tunne. Nämä tekijät ovat läsnä prosessin jokaisessa vaiheessa.

Projektin yhtenä päätavoitteena on se, että valmiin seinämaalausteoksen tutut asiat ja niiden herättävät tuntemukset voisivat lisätä monivammaisten turvallisuuden tunnetta, ilon hetkiä, rentoutumista, kauneusnautintoa sekä voimaa ja merkitystä elämään.

Projekti on edennyt innostuneella energialla ja aikataulun mukaisesti. Taideseinäprojektin toteuttavat Lapin taiteilijaseura yhteistyössä Kolpeneen tuki- ja osaamiskeskuksen kanssa. Projektin rahoittajana on Suomen kulttuurirahasto.