STM: Valinnanvapauslain luonnos on julkaistu

24.01.2018

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen alueuudistus.fi-sivustolla.

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa toimittaneensa sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle 22. tammikuuta. Samalla ministeriö julkaisi esitysluonnoksen alueuudistus.fi-sivustolla. Lainsäädännön arviointineuvosto on itsenäinen toimija, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja vaikutusarvioinneista. Valinnanvapauslakiin saattaa tulla vielä muutoksia arvioinnin perusteella.

Lakiluonnokseen on hallituksen 20.12.2017 sopimat muutokset. Ne koskivat erityisesti asiakassetelin käyttöä erikoissairaanhoidossa sekä tulevien sote-keskusten palveluvalikoimaa. Syksyn lausuntokierroksen perusteella esimerkiksi asiakassuunnitelman roolia, Kelan tiedonsaantivaltuuksia ja tuottajien korvausperusteita on täsmennetty. Tuottajien korvausperusteiden tarkemmat määrittelyt ja sopimusmallit on tarkoitus lähettää lausunnolle maaliskuussa.

Lausuntopalautteessa kiinnitettiin huomiota sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen haasteisiin monituottajamallissa. Hallitus on linjannut, että jatkovalmistelussa kiinnitetään huomiota palvelujen yhteensovittamiseen.

Hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuussa. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kaikista maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä laeista kesäkuussa 2018 ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2020.

Lähde STM

Tukiliiton näkemyksiä sote-uudistuksesta

Tukiliitto on todennut muun muassa, että valinnanvapauslain tulee edistää koko sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita. Tukiliitto on esittänyt huolensa, että tavoitteet eivät toteudu kehitysvammaisten ihmisten kannalta. Korostamme myös, että valinnanvapaus ei saa nostaa kohtuuttomasti asiakasmaksuja. Lue lisää

Sote-uudistus Tukiliiton sivulla

Mitä tarkoitetaan sote-uudistuksella ja mihin yhdistysten tulee erityisesti kiinnittää huomiota? Lisätietoa sote-uudistuksesta yhdistysten näkökulmasta sekä vinkkejä maakunnallisen vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Lue lisää

 

Kuva: Alueuudistus.fi