Seuraa Tukiliiton blogia

11.05.2018

Tuoreissa Tukiliiton blogeissa pohditaan osallisuutta ja ideoidaan ratkaisuja TE-toimistojen tiedon lisäämiseksi.

Jonna Suhonen
Vaikuttajien, palvelunkäyttäjien ja kansalaisten Tukiliitto
https://www.tukiliitto.fi/blogi/vaikuttajien-palvelunkayttajien-ja-kansalaisten-tukiliitto/

Tukiliiton aluekoordinaattori Jonna Suhonen pohtii Tukiliiton blogissa osallisuutta. Tukiliiton keskeisiä päämääriä ovat osallisuus ja täysivaltainen kansalaisuus.  Hän kertoo pohtineensa paljon, kuinka omalla työllä voi edistää tavoitteidemme toteutumista.

”Olen pohtinut, kuinka hienosyisistä asioista ja hiuksenhienoista eroista osallisuuden ja täysivaltaisen kansalaisuuden edistämisessä toisinaan on kyse. On oltava tarkkana, kuinka asioita sanoittaa, millaista sosiaalista todellisuutta sinänsä hyvin aikein on rakentamassa.”

”On osattava tehdä työtä kehitysvammaisten henkilöiden aitojen yhteiskunnallisten roolien lisäämiseksi. Sellaisten roolien, joissa vaikuttamismahdollisuudet ovat todelliset ja vammainen henkilö on ensisijaisesti ihan muuta kuin vammainen.”

 

Sanna Talus
TE-toimiston palvelut vammaisten saavuttamattomissa
https://www.tukiliitto.fi/blogi/vaikuttajien-palvelunkayttajien-ja-kansalaisten-tukiliitto/

Sanna Talus kirjoitti Tukiliitolle blogitekstin sosionomi (AMK) -opinnäytetyönsä pohjalta. Hän on FM (yleinen historia) ja sosionomi (AMK).

Hän kertoo, että monet opinnäytetyöhön vastanneista vammaisista työnhakijoista olivat sitä mieltä, että TE-toimiston kyvyt vastata vammaisten palvelun tarpeeseen olivat riittämättömät. Ongelmat johtuivat työntekijöiden tietotaitoon ja asenteisiin liittyvistä ongelmista.

”Ongelmiin pitäisi pyrkiä pikaisesti löytämään ratkaisuja työntekijöitä kouluttamalla ja osaamista kehittämällä. Tietoisuuden lisääminen vammaisista henkilöistä tuottavina työntekijöinä on monen eri organisaation työsarka. Vammaisten kanssa työskentelevät kuntien ja vammaisjärjestöjen työntekijät olisi saatava entistä enemmän mukaan tähän työhön.”

”Myös vammaiset itse ovat avainasemassa, mutta kaikki eivät jaksa taistella omien oikeuksien puolesta. Siksi järjestöjen työ asian edistämiseksi olisi tärkeää. Vammaisjärjestöt voisivat järjestää erilaisia tietoiskutyyppisiä tilaisuuksia siitä, miten virkailijoiden pitäisi ohjata vammaisia työnhakuun liittyvissä kysymyksissä.”