Selvityshenkilö: Vammaisten henkilöiden työtoimintaa uudistettava

14.03.2019

Selvityshenkilö Jaana Paanetoja esittää muutoksia etenkin kehitysvammaisten henkilöiden työtoimintaan.

Selvityshenkilö Jaana Paanetoja esittää, että vammaisten henkilöiden asema olisi turvattava paremmin lainsäädännöllä erityisesti niin sanotussa avotyötoiminnassa. Selvityksen päätavoite on vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa sosiaalihuollon palvelupolun vahvistaminen. Paanetoja esittää, että työtoiminnasta säädettäisiin entistä tarkemmin lailla ja sen toteutusta mallinnettaisiin.

”Erittäin tärkeä huomio selvityksessä on, että ehdotettavan sosiaalipalvelun polun edellytys on se, että kunnissa ja kuntayhtymissä on tarjolla kaikkia polkuun kuuluvia palveluita”, sanoo työelämän asiantuntija Mari Hakola Tukiliitosta. Selvityksen mukaan on varmistettava, että asiakas ei ohjaudu väärään sosiaalipalveluun sen vuoksi, että oikeaa ei ole tarjolla kunnassa tai kuntayhtymässä.

 

Sosiaali- ja TE-palvelut eivät saa olla toisensa poissulkevia

Selvityksessä korostetaan myös monialaisen yhteistyön merkitystä arvioitaessa asiakkaalle sopivia palveluita. Sosiaali- ja TE-palvelut eivät saa olla toisensa poissulkevia. Työllistyminen saattaa erityisesti kehitysvammaisten ihmisten kohdalla olla osa-aikaista, joten on tarpeen mahdollistaa avointen työmarkkinoiden työsuhteisen työn ja sosiaalipalvelun yhdistäminen.

”Tukiliitto pitää hyvänä, että sosiaalihuollon ja työhallinnon palvelupolut kulkisivat rinnakkain mahdollistaen siirtymät palveluiden välillä ja niiden yhdistämisen toisiinsa nykyhetkeä joustavammin” Hakola Tukiliitosta sanoo. ”Lisäksi hienoa on, että selvitysmies kiinnittää huomiota siihen, että asiakkaan palvelun tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava säännönmukaisesti määrävälein.”

Tukiliitto pitää tuetun työn työhönvalmennuspalvelun saatavuuden lisäämistä yhtenä kulmakivenä kehitysvammaisten työnhakijoiden työllistymisen edistämisessä. ”Selvityksessäkin nostetaan esiin tarve sosiaalipalveluna järjestettävän työhönvalmentajan jatkuvaan tukeen työsuhteeseen siirtyneelle vammaiselle henkilölle,” Hakola sanoo.

Jaana Paanetoja selvitti sosiaalihuollon kehitysvammaisille ja muille vammaisille henkilöille tarkoitettua työllistymistä tukevaa toimintaa ja työtoimintaa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan toimeksiannosta. Selvitys on osa Osatyökyisille tie työelämään -kärkihanketta (OTE).

Selvitys on luettavissa netissä sivulla:
Selvitys: Vammaisten työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan uudistaminen (Valto.fi)

Taustalähde
Sosiaali- ja terveysministeriö, tiedote

 

Kuvituskuva:
Ajatus palaamisesta avotyöhön muutaman euron korvauksella ei houkuta Antti Bäckiä yhtään. Kuvaaja Teija Laakkonen.