Selvitys Kelan hankinnoista valmistui

11.04.2019

Kela on saanut hankinnoista runsaasti palautetta ja mediajulkisuutta. Juuri valmistunut selvitys esittelee suosituksia, joiden toteuttamista aletaan valmistella heti.

Kelan lokakuussa 2018 käynnistämä selvitys hankintojen kehittämisestä ja mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista on valmistunut. Kelan uutisessa 5.4.2019 kerrotaan, että selvityksessä esitettyjen suositusten toteuttamista aletaan valmistella heti.

Selvitys keskittyy ensisijaisesti suoraan asiakkaille tehtäviin etuushankintoihin. Erityisesti tarkasteltaviksi hankinnoiksi oli valittu muun muassa

  • kuntoutushankinnat (avoterapiat ja laitosmuotoinen kuntoutus)
  • vammaisten tulkkauspalvelut
  • taksien välityskeskukset

Selvityksessä suositellaan hankintastrategian, hankintaohjeiden ja hankintatoimen uudistamista. Suositusten kattava käyttöönotto edellyttää riittäviä resursseja. Hankintojen uudistaminen kokonaisvaltaisesti tarkoittaa, että uudistamisehdotukset siirtyvät osaksi Kelan hankintatoimea.

Suosituksen ehdottamissa toimenpiteissä asiakasnäkökulmaa sekä hyviä hankinta- ja kilpailutuskäytäntöjä vahvistetaan, ja markkinavaikutukset, vastuullisuus ja riskien hallinta huomioidaan jatkossa paremmin. Lisäksi selvityksessä ehdotetaan uusien hankintamenettelyjen, kuten rekisteröintimenettelyn, kokeilua.

Kehitysvammaisten Tukiliitossa pidetään erittäin hyvänä, että Kela on tehnyt tämän selvityksen ja kuullut sitä varten myös järjestöjä.

”Selvityksessä tulee esiin laajaa kritiikkiä Kelan hankintatoiminnasta ja siksi on tärkeää, että Kela aikomallaan tavalla kilpailutuskäytäntöjen parantamisen rinnalla lähtee nyt nopealla aikataululla kehittämään muita asiakaslähtöisempiä palveluiden järjestämistapoja, kuten selvityksessä mainittua rekisteröintimenettelyä, erityisesti kuntoutus- ja tulkkauspalveluihin”, Tukiliiton lakimies Tanja Salisma sanoo. Salisma korostaa lisäksi, että Kela-kuljetuksissa edelleen esiintyviin ongelmiin on pikaisesti puututtava.

Viime vuoden epäonnistumiset kilpailutuksissa eivät saa toistua. Asiakkaiden huonoista kokemuksista tuli paljon viestejä Tukiliiton lakineuvontaan.

”Tukiliitossa edellytämme, että Kela tekee ennen uusiin palveluiden hankkimisen ja järjestämisen tapoihin siirtymistä suorahankintoja kilpailutuksissa ulkopuolelle jääneiltä palveluntuottajilta aina, kun se on asiakkaan edun mukaista ja hankintalain perusteella mahdollista,” Salisma sanoo.

 

Asiakasjärjestöjä kuultava jatkossakin

Kelan mukaan, kun selvitystyön tueksi kuultiin muun muassa palveluntuottajia, asiakasjärjestöjä ja tutkijoita, käytiin eniten keskustelua kuntoutuspalveluista. Kehitysvammaisten Tukiliitto on yksi kuulluista järjestöistä.

Katso kotisivujemme uutinen 22.11.2018
Tukiliitto vierailulla Kelassa:
Kuntoutuksen jatkuvuus on varmistettava ja vietävä arkeen

Tukiliitto pitää tärkeänä järjestöjen asiantuntemuksen kuulemista jatkossakin:
”Kehittämistyötä tulee jatkossakin tehdä YK:n vammaissopimuksen edellyttämällä tavalla tiiviissä yhteistyössä eri tavoin vammaisten ihmisten ja heitä edustavien järjestöjen kanssa”, Tukiliiton lakimies Tanja Salisma sanoo.

Asiakasjärjestöjen kuuleminen on välttämätöntä, kun tavoitteena on yksilöllisten tarpeiden mukaisten palvelujen oikea-aikainen järjestäminen niin, että palvelut ovat myös mahdollisimman vaikuttavia.

 

Suositukset käyttöön nopeasti

Kela kertoo, että selvitystyön suositukset on tarkoitus saada käyttöön nopeasti. Uudistusten aikataulujen, rakenteiden ja vastuiden on tarkoitus olla selvillä elokuussa 2019.

Ensimmäinen rekisteröintimenettelyn kokeilu valmistellaan vuoden 2019 loppuun mennessä yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, palveluntuottajien sekä asiakasjärjestöjen kanssa.

Linkki selvitykseen (pdf):
Selvitys Kelan hankinnoista valmistui

 

Tekstin linkit

Selvitys Kelan hankinnoista valmistui
https://www.kela.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/mHBZ5fHNro4S/content/selvitys-kelan-hankinnoista-valmistui

Tukiliitto vierailulla Kelassa
https://www.tukiliitto.fi/ajankohtaista/tukiliitto-vierailulla-kelassa-kuntoutuksen-jatkuvuus-on-varmistettava-ja-vietava-arkeen/