Selkeästi meille -hanke hakee iskuryhmiä eri puolilta maata

07.10.2020

Uudessa Selkeästi meille -hankkeessa testataan nettisivuja. Sivujen pitää olla helppoja käyttää ja tiedon selkeää.

Selkeästi meille -hanke kestää kolme vuotta.
Hanke alkoi tämän vuoden maaliskuussa
ja se päättyy vuoden 2022 lopussa.
Hankkeen takana ovat Kehitysvammatuki 57 ry ja Kehitysvammaliitto.

Tavoitteena on lisätä saavutettavan tiedon määrää netissä.
Tieto on saavutettavaa silloin kun

 • nettiä on helppo käyttää
 • netistä on helppo löytää tietoa
 • netistä löytyvää tietoa on helppo ymmärtää.

Selkeästi meille -hankkeessa työskentelee viisi ihmistä.
He ovat Heikki Oksanen, Roberto Polsa,
Satu Timperi, Petra Saarinen ja Mira Vihmo.

Selkeästi meille -hankkeen porukka peukuttaa hyvälle toiminnalle: Satu Timperi, Roberto Polsa, Heikki Oksanen, Mira Vihmo ja Petra Saarinen.

”Haluamme siis, että kaikki tavoittavat netin”,
Heikki Oksanen sanoo.

”Niin kaikki ihmiset, eli vaikka sellaiset,
joilla on kehitysvamma tai lukihäiriö
tai sellaiset, jotka eivät osaa kunnolla suomen kieltä”,
Roberto Polsa lisää.

Yksi hankkeen työmuoto ovat
saavutettavuuden iskuryhmät.

Vaikutetaan saavutettavuuden iskuryhmissä

”Saavutettavuuden iskuryhmät ovat työpajoja,
joihin osallistuu kehitysvammaisia ihmisiä.
Osallistujat tulevat Me Itse -ryhmistä
ja Ammattiopisto Livestä”,
saavutettavuuden iskuryhmien vetäjä Satu Timperi kertoo.

Vuoden 2021 alussa iskuryhmät
käynnistyvät Me Itse -ryhmissä.
Iskuryhmät kokoontuvat 6 – 8 kertaa.
Iskuryhmät valitsevat itse,
mihin nettisivuun ne haluavat vaikuttaa.

Iskuryhmissä osallistujat miettivät:

 • Mistä haluamme saada tietoa?
 • Mitä nettisivuja haluamme käyttää,
  mutta emme voi, koska ne ovat liian vaikeita?
 • Miten vaikutamme siihen,
  että nettisivut saadaan helpommiksi
  ja tieto helpommaksi ymmärtää?

 

Iskuryhmät valitsevat itse, mihin haluavat vaikuttaa

Iskuryhmäläiset voivat valita
yksi, kaksi tai kolme sivua,
joiden nettisivuihin he haluavat vaikuttaa.

Ryhmä myös päättää,
miten he haluavat vaikuttaa eli iskeä.

”Isku voi olla vaikka video,
jossa vaaditaan selkeämpää tietoa.
Ryhmä voi kirjoittaa lausunnon,
tai mennä käymään nettisivun tekijöiden luona,”
Satu Timperi kertoo.

Viimeisellä tapaamiskerralla pidetään aina juhlat.

 

Me Itse -ryhmät voivat hakea mukaan

Syksyllä järjestetään iskuryhmät Helsingin Me Itse -ryhmälle
ja Ammattiopisto Liven opiskelijoille.

Vuoden 2021 alussa iskuryhmät laajenevat muualle Suomeen.
Haluaisiko sinun Me Itse -ryhmä osallistua iskuryhmään?
Voitte ottaa yhteyttä Satu Timperiin.
Sadun puhelinnumero on 044 901 3213
ja sähköposti satu.timperi@kvtuki57.fi

Voit seurata Selkeästi meille -hanketta
Facebookissa ja Instagramissa.

Lue Leijan juttu, jossa kerrotaan lisää toiminnasta
Heikki ja Roberto testaavat nettisivuja Selkeästi meille -hankkeessa

Teksti ja kuvat Mira Vihmo / Selkeästi meille -hanke