Seksuaalikasvatusta käsittelevään opinnäytetyöhön haetaan haastateltavia

22.06.2022

Pro gradu -tutkielmaan haetaan haastateltavaksi henkilöitä, joilla on kehitysvamma. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia tietoja heillä on seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista.

Nimeni on Olivia Moilanen ja opiskelen viidettä vuotta luokanopettajaksi Itä-Suomen yliopistossa. Olen aloittamassa pro gradu -tutkielmaani, jonka aiheena on kehitysvammaisten henkilöiden seksuaalikasvatus. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia tietoja kehitysvammaisilla henkilöille on seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Toivoisin löytäväni tutkimustani varten kehitysvammaisia henkilöitä haastateltavaksi. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa puhelun tai videopuhelun avulla. Tutkimuksen teossa noudatetaan kokonaisvaltaisesti Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) antamia Hyvän tieteellisen käytännön (HTK) ohjeita.

Tutkimuksessani seksuaalisuus sisältää eri aihealueita, jotka ovat valikoituneet Aspa-säätiön toteuttaman Voimaa seksuaalisuudesta -hankkeen kautta. Hankkeen tarkoituksena oli vahvistaa asumispalveluiden piirissä elävien henkilöiden seksuaalisten tarpeiden ilmaisua. Hankkeen aikana luotiin Lupa puhua -kortit, joita hyödynnän tutkimuksessani haastatteluiden osalta. Aihealueita ovat ihmissuhteet, sukupuoli, sukupuolten moninaisuus, seksuaalioikeudet, oma keho, seksi, tunteet sekä seksuaalinen nautinto. Jokainen aihealue löytyy Lupa puhua -korteista. (Aspa 2021.)

Olen tehnyt aiheesta kandidaatin tutkielmani, joten aihe on teoreettisella tasolla tullut tutuksi. Julkiseen keskusteluun on tuotu lähivuosina vammaisten henkilöiden seksuaalisuus, jonka on todettu olevan tabu myös Suomessa. Siitä syystä haluaisin tutkia aihetta, sillä tutkimuksen avulla saadaan tuotua aihetta laajempaan keskusteluun.

Kiinnostukseni kehitysvammaisten henkilöiden elämää kohtaan tulee omasta perhetaustastani. Minulla on 17-vuotias keskivaikeasti kehitysvammainen pikkusisko, jonka elämän haasteita olen seurannut omasta lapsuudestani saakka. Haluan omalta osaltani olla luomassa tulevaisuutta, jossa kehitysvammaisten henkilöiden asema yhteiskunnassa ei tule kyseenalaistetuksi. Seksuaalisuus on valikoitunut tutkimukseni aiheeksi, sillä tutkimusta on tehty erityisesti Suomessa vähäisesti.

Haastateltavien tulisi olla yli 18-vuotiaita lievästi tai keskivaikeasti kehitysvammaisia henkilöitä. Haastateltavan tulee kyetä vastaamaan kysymyksiin joko suullisesti tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti. Haastateltava henkilö antaa suostumuksensa itse, mutta mikäli haastateltavalla on laillinen edustaja, olisi hyvä saada suostumus myös edustajalta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019, 10).

Minuun voi olla yhteydessä sähköpostilla oliviamo@uef.fi, vastaan mielelläni tutkielmaani liittyviin kysymyksiin. Tutkielmani tekoa ohjaava professori Antti Juvonen on myös tavoitettavissa sähköpostitse osoitteella antti.juvonen@uef.fi ja puhelimitse työnumerosta 0405830544.

Ystävällisin terveisin

Olivia Moilanen
Itä-Suomen yliopisto
Joensuu

 

 

 

LÄHTEET

Aspa Palvelut Oy. 2021. Voimaa seksuaalisuudesta: Miten ottaa. Seksuaalisuus puheeksi asumispalveluissa. Siirry sivulle:
www.aspa.fi/kehittamistuloksia/voimaa-seksuaalisuudesta [Viitattu 9.6.2022]

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2019. Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019. Lataa tiedosto:
Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje 2020.pdf

 

Kuvituskuva: Aspan Lupa puhua -kortit