Kehitysvammaisia sateenkaarinuoria haastateltavaksi

11.04.2018

Opiskelija etsii haastateltavia: Kehitysvammaisten sateenkaarinuorten kokemukset ja kertomukset.

Teen yhteiskuntatieteiden pro gradu -tutkielmaa Tampereen yliopistossa kehitysvammaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemuksista Suomessa. Olen kiinnostunut kuulemaan, millaisia kokemuksia Sinulla on sateenkaarinuorena suomalaisessa yhteiskunnassa ja omassa elämässäsi.

  • Oletko 18 – 35-vuotias kehitysvammainen sateenkaarinuori ja haluat kertoa tarinasi?
  • Haluatko kertoa, millaista on elää esimerkiksi lesbona, homona, biseksuaalina, transihmisenä, transvestiittina tai muunsukupuolisena?
  • Oletko ilmaissut seksuaalisuuttasi tai sukupuoltasi eri lailla kuin yleensä on totuttu?
  • Haluatko kertoa kokemuksesi ihmisenä, joka on pohtinut tai pohtii omaa seksuaalisuuttaan tai sukupuoltaan?

Käsittelen haastattelumateriaalia ehdottoman luottamuksellisesti ja käytän sitä vain tätä tutkimusta varten. Henkilöllisyyttäsi ja oikeaa nimeäsi ei paljasteta tässä tutkimuksessa.

Jos haluat kertoa minulle kokemuksiasi, osallistua haastatteluun tai haluat kysyä lisää, lähetä viesti minulle alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Kiitos!

Ystävällisin terveisin,
Tytti Härkönen
haluan.osallistua@gmail.com
Nuorisotyö ja nuorisotutkimus, Tampereen yliopisto

 

Sateenkaarinuoret, joilla on kehitysvamma

Mistä kehitysvammaisten nuori voi etsiä seksuaalineuvontaa? Onko saatavana selkokielistä tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä?

Tampereen kaupunkilähetyksen Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projektissa (2012 – 2016) tehtiin selkomateriaalia seksuaaliohjaukseen. Materiaali soveltuu kehitysvammaisten asiakkaiden sekä heidän kanssaan työskentelevien käyttöön. Selkokieliset materiaalit ovat sivulla
www.seteke.fi/

Rinnekodin Selkeästi seksistä -projektissa tuotettiin selkokielistä seksuaalikasvatusmateriaalia ammattilaisille sekä puheeksiottamisen tueksi läheisille, jotta seksuaaliterveyskasvatus voidaan kohdentaa jokaisen yksilöllisiä tarpeita vastaavaksi:
www.rinnekoti.fi/tutkimus-ja-kehitys/kehittaminen/selkeasti-seksista-2016-2017

Verkkopalvelu Vernerissä vastaa seksuaalineuvoja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten kysymyksiin.
verneri.net/selko/ihmissuhteet/seksuaalisuus/

Selkolehti Leijassa julkaistuja juttuja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä:
Leija 4/2014
Iris ja Elina sanovat joka aamu töissä: ”Huomenta, rakas!”
issuu.com/jaanateravainen/docs/leija_4_2014

Leija 3/2012
Taru ja Laura Selin: Parisuhteessa parasta on rakastaa toinen toistaan
issuu.com/jaanateravainen/docs/leija_3_2012

 

 

Kuva Eeva Anundi / Leija