"Selkokieli – Saavutettavan kielen opas" on julkaistu

14.02.2019

Uusi selkokielen opas on monipuolinen tietopaketti kielen helpottamisesta ja kielellisestä saavutettavuudesta.

Kieli on erottamaton osa saavutettavuutta. Selkokeskuksen arvion mukaan noin 650 000 ihmistä on vaarassa syrjäytyä yhteiskunnasta kielellisten vaikeuksiensa vuoksi, jos kieleen ja ymmärrettävyyteen ei kiinnitetä huomiota. Leealaura Leskelän uutuusteos Selkokieli – Saavutettavan kielen opas on uusin, laajin ja tarkin kuvaus selkokielestä ja kielellisestä saavutettavuudesta Suomessa. Teoksessa pureudutaan kirjoitetun ja puhutun selkokielen piirteisiin ja ohjeistuksiin konkreettisin ohjein ja ilmiöitä monipuolisesti valottavin esimerkein.

Leskelän teoksessa syvennytään tekstin kokonaisrakenteeseen, sanastoon ja kielen rakenteisiin laajemmin kuin selkokielen aiemmissa teoriakirjoissa. Kirjoitusohjeiden punaisena lankana on uusin ja tarkin selkokielen kriteeristö, selkokielen mittari, joka kuvaa selkokielen perustasoa. Samalla luodaan katsaus perustasoa helpompaan ja vaikeampaan selkokieleen. Teoksessa esitellään myös visuaalisia keinoja, joilla selkojulkaisun luettavuutta voidaan parantaa.

Selkokieli on suomen kielen muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmärtää yleiskieltä.

FM Leealaura Leskelä on Selkokeskuksen kehittämispäällikkö. Hän on ollut mukana kehittämässä ja edistämässä selkokieltä 1990-luvun lopulta lähtien Suomessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä. Leskelällä on ollut keskeinen rooli muun muassa selkokielen mittarin ja selkokielen vaikeustasojaottelun kehittämisessä. Tutkijana Leskelä on perehtynyt selkopuheeseen ja selkokielen käyttöön vuorovaikutustilanteissa. Vuonna 2015 Leskelä nimettiin suomen kielen lautakuntaan selkokielen asiantuntijaksi.

Kirjan kustantaja on Kehitysvammaliiton Opike. Kirjan esittely ja esimerkkisivut kustantajan kirjakaupassa
https://www.opike.fi/?mod=products&pid=478.

Selkokielen mittari Selkokeskuksen sivulla
selkokeskus.fi/selkokieli/selkokielen-mittari

Kirjan tiedot:
Leealaura Leskelä: Selkokieli – Saavutettavan kielen opas
Kehitysvammaliitto ry, Opike 2019
ISBN 978-951-580-700-7
311 sivua
Hinta: 39 euroa

 

Lähde: Kehitysvammaliitto