Kysely YK:n vammaissopimuksen arvioimiseksi, vastausaika päättyy

31.05.2018

Nyt on tärkeää saada kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vammaisten ihmisten ääni kuuluville! Auta vastaamaan kyselyyn. Vastausaikaa on 31.5. asti.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus (YK:n vammaissopimus) tuli voimaan Suomessa 10.6.2016. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan YK:lle toimittavilla raporteilla.

Varsinaista maaraporttia täydentää rinnakkaisraportti, jonka laatimista varten Vammaisfoorumi on laatinut Ihmisoikeuskeskuksen kanssa kyselyn. Kyselyyn voi vastata voi 31.5.2018 asti.

Kyselylomakkeen avulla kerätään tietoa vammaisilta ihmisiltä heidän omakohtaisista kokemuksistaan. Toteutuvatko vammaissopimuksen määräykset vammaisten ihmisten arjessa?

 

Auta vastaamaan kyselyyn

Vammaisfoorumi toivoo, että paikalliset yhdistykset levittävät tietoa kyselystä. Raportti on sitä vaikuttavampi, mitä laajapohjaisemmin se edustaa eri vammaryhmiä. Nyt on tärkeää saada kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vammaisten ihmisten ääni kuuluville.

Toteutuvatko vammaisten ihmisten oikeudet? Auta vastaamaan kyselyyn! #YKvammaissopimus #vammaisfoorumi

Vammaisfoorumi pyytää levittämään tietoa kaikin mahdollisin tavoin ja rohkaisemaan vammaisia ihmisiä runsain joukoin vastaamaan tärkeään kyselyyn. Jokainen kyselyyn osallistunut vammainen henkilö rohkaisee esimerkillään muita vastaamaan.

 

Kyselyyn voi vastata netissä tai paperilla

Kyselyn voi täyttää avustajan kanssa. Kyselyyn voi vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Täytä kyselylomake suomeksi tästä

Täytä kyselylomake ruotsiksi tästä

Vastausohjeet löytyvät kyselyn alusta. Lomakkeessa on myös kohtia, joihin vastataan vapaamuotoisesti.

 

Kyselylomakkeen tulostaminen

Kyselylomakkeen voi myös tulostaa, jotta siihen voi vastata ilman nettiä.

Tulostettava kyselylomake, suomenkielinen (pdf)
Lataa tästä linkistä.

Tulostettava kyselylomake, ruotsinkielinen (pdf)
Lataa tästä linkistä.

Palaute täytetyt lomakkeet tulee  30.5.2018 mennessä osoitteella:
Kynnys ry
Siltasaarenkatu 4, 5. krs
00530 Helsinki

Invalidiliitto ry on avannut puhelinnumeron (044 765 1322), johon soittamalla vammainen henkilö tai hänen avustajansa voi varata puhelinhaastatteluajan. Invalidiliiton työntekijät haastattelevat henkilön ja täyttävät sähköisen lomakkeen henkilön puolesta. Palvelu päättyi toukokuussa 2018.

 

Maaraportti luovutetaan kesäkuussa

Suomen ensimmäinen virallinen maaraportti luovutetaan YK:lle kesäkuussa 2018. Rinnakkaisraportti luovutetaan vasta, kun YK käsittelee Suomen virallisen raportin. Tähän saattaa mennä raporttien ruuhkautumisen takia noin kolme vuotta.

Rinnakkaisraportin materiaali kootaan kevään 2018 aikana, jotta raportit ovat vertailukelpoisia.

Kun aineisto valmistuu, vammaisjärjestöt voivat myös käyttää sitä myös omassa vaikuttamistyössään.