Haastateltavia vertaistukea koskevaan pro gradu -tutkielmaan

22.04.2020

Maisterivaiheen sosiaalipsykologian opiskelija Itä-Suomen yliopistosta tekee tutkielmaa vertaistuesta ja sen merkityksistä kehitysvammaisten lasten perheissä. Haastattelut toteutetaan puhelimitse tai esimerkiksi Zoom-yhteydellä videohaastatteluna.

Sosiaalipsykologian opiskelija etsii haastateltavia vertaistukea koskevaan pro gradu tutkielmaansa

Olen maisterivaiheen sosiaalipsykologian opiskelija Itä-Suomen yliopistosta ja teen pro gradu -tutkielmaani vertaistuesta ja sen merkityksistä kehitysvammaisten lasten perheissä. Etsin tutkielmaani haastateltavaksi perheitä, joissa on ainakin yksi kehitysvammadiagnoosin saanut alaikäinen lapsi.

Olen kiinnostunut selvittämään sitä, minkälaisia merkityksiä eri tyyppisille vertaistuen muodoille annetaan. Edellytyksenä on, että perhe on osallistunut johonkin (vähintään yhteen) vertaistukitapahtumaan ja lisäksi hyödyntää vertaistukea arjessaan, esimerkiksi internetin vertaistukiryhmien kautta. Haastattelen vain perheiden vanhempia, ja haastatteluun voi osallistua yksin tai yhdessä puolison kanssa. Haastattelussa käsitellään mahdollisesti vaikeitakin asioita ja ne voivat herättää paljon tunteita. Vaikeista asioista puhumisen on kuitenkin huomattu olevan yleensä hyödyllistä.

Haastattelut toteutetaan kevään ja kesän 2020 aikana (toukokuu-heinäkuu) etäyhteydellä vallitsevasta koronatilanteesta johtuen. Haastattelujen kesto on n. 1 – 2 tuntia ja ne toteutetaan joko puhelimitse tai esimerkiksi Zoom-yhteydellä videohaastatteluna. Haastattelut äänitetään ja äänitetty aineisto kirjataan tekstimuotoon. Aineistoa säilytetään tutkimuseettisten ohjeiden mukaisesti lukkojen ja salasanan takana ja koko aineisto hävitetään, kun tutkielmasta on saatu lopullinen arvosana.

Aineistoa eivät saa nähtäväkseen muut kuin minä ja vain tarvittaessa tutkielmani ohjaajat. Nimet ja muut tunnistetiedot häivytetään aineistosta ja osallistujien anonymiteetti säilyy koko prosessin ajan. Tutkielmassa esitetään sitaatteja haastatteluista, mutta huolehditaan siitä, ettei kukaan yksittäinen haastateltava ole tunnistettavissa tekstistä.

Jos Teillä on siis minkäänlaista kokemusta vertaistuesta ja koette kuuluvanne etsimääni kohderyhmään, olisin erittäin kiitollinen yhteydenotosta. Vastaan myös mielelläni kysymyksiin, mitä niitä tästä kutsusta mahdollisesti herää.

Minuun voi ottaa yhteyttä sähköpostitse:
Emma Toivonen
emmatoi@student.uef.fi.

Mukavaa kevättä ja jo etukäteen kiitos mielenkiinnosta ja avusta!

 

Kuvituskuva: Freepik / prostooleh