Poweria!-hanke monikulttuurisille, tukea tarvitseville henkilöille

03.06.2022

Poweria!-hankkeessa tuetaan monikulttuurisia, lievän kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevia ihmisiä löytämään oma opiskelu- ja työelämäpolkunsa. Elokuussa alkaa Tampereella kolmas valmennusjakso, jonne ilmoittautuminen on käynnissä.

Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Poweria!-hanke toteutetaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella 2021 –2023. Hanke kuuluu ESR:n Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 Suomen rakennerahasto -ohjelmaan.

Poweria!-hankkeessa  tuetaan monikulttuurisia, lievän kehitysvamman tai muun syyn vuoksi tukea tarvitsevia ihmisiä löytämään oma opiskelu- ja työelämäpolkunsa. Tukea tarvitsevilla henkilöillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla voi olla oppimisvaikeuksia, nepsy-kirjon piirteitä tai muuta elämänhallinnallista tuen tarvetta arjessa.

Hankkeessa järjestetään Poweria!-valmennusta, jossa vahvistetaan osallistujien itsetuntemusta, vahvuuksia sekä sosiaalista osallisuutta. Valmennus sopii 16 – 29-vuotiaille monikulttuurisille henkilöille, jotka tarvitsevat vahvaa tukea arkeensa sekä ohjausta opiskelu- ja työpaikan löytämiseen.

Poweria!-valmennuksessa:

  • saa tukea oman tulevaisuuden suunnitteluun
  • saa tietoa eri opiskeluvaihtoehdoista
  • tunnistaa omat taidot ja vahvuudet
  • tutustuu uusiin ihmisiin, saa vertaistukea
  • käsitellään arkeen, opiskeluun ja työelämään liittyviä aiheita
  • tutustutaan työelämään
  • vieraillaan oppilaitoksissa ja työpaikoilla
  • harjoitellaan tekemään ansioluettelo sekä työhakemus

Jokaiselle Poweria!-valmennusjaksolle otetaan mukaan kahdeksan henkilöä. Hankkeen aikana järjestetään yhteensä neljä valmennusjaksoa Tampereella. Elokuussa alkaa kolmas valmennusjakso ja ilmoittautuminen on käynnissä.

Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Tampereen kaupungin vammaispalvelut, Tampereen Setlementti ry ja Tampereen seudun ammttiopisto Tredu.

Lisätietoja

Riikka Matinaho, suunnittelija
Poweria!-hanke
040 6773067
riikka.matinaho@kvps.fi

Hankkeen kotisivu on osoitteessa
kvps.fi/kehittaminen/kehittamishankkeet/poweria