Ilmoittautuminen Pieni ele -keräyksiin 2018

31.01.2018

Tukiliiton jäsenyhdistykset voivat osallistua keräykseen. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti nettilomakkeella. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen uusiin keräyksiin jatkuu 1.3.2018 asti.

Pieni ele -keräykseen voivat osallistua kaikki Tukiliittoon kuuluvat yhdistykset. Kannattaa lukea tarkkaan alla olevat ohjeet, sillä ilmoittautumiseen on tullut pari uudistusta.

Puolet lipaskeräyksen tuotosta jää suoraan keräyskuntaan ja jaetaan keräykseen osallistuneiden paikallisyhdistysten kesken. Toinen puoli tuotosta käytetään valtakunnalliseen työhön vammaisten ja sairaiden aseman parantamiseksi ja kaikkien terveyden edistämiseksi. Tukiliiton osuus keräyksestä käytetään muun muassa teemaviikon tapahtuma-avustuksiin ja materiaalikuluihin. Näin hyöty palautuu takaisin paikallisyhdistyksen hyväksi.

Seuraavat vaalit ovat niin tiheään, että yhdistykset ilmoittautuvat kerralla kolmen vaalin keräysputkeen:

  • maakuntavaalit
  • eduskuntavaalit (huhtikuu 2019)
  • EU-vaalit (touko/kesäkuu 2019)

Uusia asioita ilmoittautumisessa

  1. Ilmoittautuminen tapahtuu nettilomakkeella 4.12.2017 – 1.3.2018 välisenä aikana.
  2. Jälki-ilmoittautumisia ei oteta vastaan, koska niiden käsittelyyn ei ole aikaa. Ilmoittautukaa siis ajoissa.

Ilmoittautuessa yhdistys nimeää henkilön, joka edustaa yhdistystä kunnan keräyskokouksissa. Edustaja tiedottaa yhdistykselle keräysjärjestelyistä ja -ohjeista ja vastaa yhdistyksen lipasvuorojen miehittämisestä. Edustajaksi saa nimetä vain sellaisen henkilön, joka on suostunut hoitamaan tehtävää.

Jos yhdistys toimii useamman kuin yhden kunnan alueella, se voi ilmoittautua keräykseen kaikissa näissä kunnissa. Useampaan kuntaan ilmoittaudutaan vastaamalla ”kyllä” kysymykseen “Haluatko ilmoittaa yhdistyksen jonkin toisenkin kunnan keräykseen?” jokaisen kunnan jälkeen, kunnes kaikki kunnat on ilmoitettu. (Yhdellä täyttökerralla voi ilmoittautua korkeintaan kymmeneen kuntaan.)

Jos yhdistyksessä tai lähipiirissä ei ole ketään, jolta nettilomakkeen täyttö onnistuu, yhdistys voi ilmoittautua soittamalla keräystoimistoon: projektipäällikkö Elina Ranta p. 0400 887114.

Tervetuloa mukaan keräykseen!

Ajankohtaisia tietoja löydät nettisivultamme
www.tukiliitto.fi/lahjoita/pieni-ele-kerays

Lisätietoja Riikka Manninen