Tukiliitto mukana Perhetutkimuksen päivillä huhtikuussa

26.01.2018

Palveluiden kehittäjien ja tuottajien tulee jatkossa kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että uudistuvissa perhepalveluissa vahvistetaan monimuotoista vanhemmuutta, voimavarapuhetta ja selkeää viestintää.

Suomessa syntyy arvioiden mukaan vuosittain noin 700 lasta perheisiin, joissa jommallakummalla tai molemmalla vanhemmalla on haasteita oppimisen tai ymmärtämisen kanssa. Taustalla voi olla esimerkiksi kehitysvamma, autismikirjoon kuuluva häiriö, laaja-alainen oppimisvaikeus tai aivovamma. Nämä perheet tarvitsevat erityistä tukea heitä koskevassa päätöksenteossa, palvelujärjestelmissä ja perhe-elämän arjen pyörteissä.

Jotta vanhemmat ja perheet pystyvät tulevaisuudessa – ei vain selviytymään arjesta, vaan myös nauttimaan siitä ja vaikuttamaan itseään koskeviin päätöksiin – tarvitaan kokemusten vaihtoa ja tutkimustietoa siitä, millä tavalla voidaan tukea vanhemman oppimisen ja ymmärtämisen haasteita perhepalveluissa. Lisäksi tarvitaan ideoita ja keinoja vanhemmuuden taitojen, perheen voimavarojen ja kaikille saavutettavien tuen muotojen vahvistamiseen niin perheiden lähiyhteisöissä ja ammattilaisverkostoissa kuin laajemmin yhteiskunnassa.

Työryhmä Perhetutkimuksen päivillä

Tampereen Perhetutkimuksen päivillä ”Vammaisuus, voimavarakeskeisyys ja perhepalvelut” -työryhmä kokoaa yhteen näistä teemoista kiinnostuneita tutkijoita ja käytännön työn kehittäjiä perjantaina 20.4.2018.  Työryhmää koordinoi Vahvistu vanhempana -hanke koordinoi yhdessä ratkaisukeskeistä työtä edistävän Ratkes ry:n kanssa.  Työryhmässä on ideana käydä kolmen 20 min valmistellun puheenvuoron pohjalta keskustelua siitä, miten muuttuvissa perhepalveluissa voidaan vahvistaa monimuotoista vanhemmuutta, voimavaroja ja saavutettavuutta.

Vuoden 2018 Perhetutkimuksen päivät järjestetään Tampereella 19.–20.4.2018. Päivien organisoimisesta vastaa Tampereen yliopisto yhteistyökumppaniensa kanssa. Lue lisää:
Perhetutkimuksen päivät 2018

Tee oma osaamisesi ja tutkimuksesi näkyväksi, vaikuta ja tue samalla meitä rakentamaan hyvä tieto- ja kokemuspohja kehittämistyöllemme. Odotamme ehdotuksia puheenvuoroista 16.2.2018 mennessä. Ne voivat olla tutkimustulosten tai -suunnitelmia sekä arvioituja esimerkkejä käytännön kehittämistoiminnasta. Lisätietoa:
www.uta.fi/yky/perhetutkimuspaivat2018/tyoryhmat

Lisätietoja
Vahvistu vanhempana -hanke
Sirpa Mäkinen puhelin 040 6819666,
sirpa.makinen@tukilitto.fi

Vahvistu vanhempana

Tukiliitossa syksyllä 2017 alkanut Vahvistu vanhempana -hanke (STEA 2017 – 2020) kehittää voimavarakeskeistä valmennusta ja muita tuen muotoja perheille, joissa vanhemmalla on oppimiseen tai ymmärtämiseen liittyviä haasteita. Hankkeen toimintaa voivat osallistua myös perheiden läheiset ja työntekijät.  Kolmen vuoden aikana järjestetään mm. tukitapaamisia, verkkotukea ja kolme pidempää valmennusprosessia. Lue lisää
www.tukiliitto.fi/toiminta/vahvistu-vanhempana