Työryhmä valmistelee vammaisten henkilöiden osallisuutta turvaavia säännöksiä

13.01.2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän raporttia hyödynnetään vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksessa. Tukiliiton edustajana Osallisuustyöryhmässä toimii lakimies Tanja Salisma.

Lähde:
Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on arvioida ja valmistella säännösehdotuksia vammaispalveluja koskevaan lainsäädäntöön.

  • Tavoitteena on turvata ja lisätä entisestään vammaisten henkilöiden osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä.
  • Tavoitteena on selventää palvelujen järjestämistavan valintaa koskevia oikeussuojakeinoja.
  • Tavoitteena on vahvistaa palvelujen laatua, oikeutta yksilöllisiin tarpeisiin perustuviin palveluihin sekä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta.

Työryhmän asettaminen vastaa yhteen eduskunnan lausumista, jotka annettiin ”Ei myytävänä” -kansalaisaloitteen pohjalta. Lue lisää Tukiliiton sivulta
Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen vaatimukset STM:n työryhmään

Työryhmässä on viranomaisten sekä vammaisjärjestöjen edustajia. Tukiliiton edustajana toimii lakimies Tanja Salisma. Työaikaa on toukokuun 2020 loppuun saakka.

 

Työryhmä vammaisten henkilöiden osallisuuden turvaamiseksi vammaispalveluissa
(Osallisuustyöryhmä) 7.1. – 31.5.2020:

Taru Koivisto, johtaja, STM, puheenjohtaja
Merja Heikkonen, neuvotteleva virkamies, STM, varapuheenjohtaja
Kirsi-Maria Malmlund, lakimies, STM, sihteeri
Sirkka Sivula, erityisasiantuntija, THL, sihteeri
Henrik Gustafsson, lakimies, Invalidiliitto, jäsen
Lisbeth Hemgård, toiminnanjohtaja, FDUV, jäsen
Susanna Hintsala, kansalaisuusyksikön johtaja, Kehitysvammaliitto, jäsen
Katariina Huikko, johtava lakimies, Suomen Kuntaliitto, asiantuntija
Lasse Jalonen, varapuheenjohtaja, Näkövammaisten liitto, jäsen
Ulrika Krook, yliopisto-opettaja, Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan, asiantuntija
Elina Lindström, johtava sosiaalityöntekijä, Lohjan kaupunki, jäsen
Marica Nordman, juridiskt ombud, Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS, jäsen
Päivi Nurmi-Koikkalainen, johtava asiantuntija, THL, jäsen
Tuulikki Parikka, toimialuejohtaja, Tays, kehitysvammahuollon toimialue, jäsen
Annika Parsons, neuvotteleva virkamies, STM, asiantuntija
Tarja Parviainen, toiminnanjohtaja, Autismiliitto, jäsen
Elise Pekkala, hallitusneuvos, työ- ja elinkeinoministeriö, jäsen
Anne-Mari Raassina, neuvotteleva virkamies, STM, asiantuntija
Pia Ruotsala-Kangasniemi, hallintopäällikkö, Saamelaiskäräjät, asiantuntija
Marika Rönnberg, erityisasiantuntija, Kuurojen liitto ry, jäsen
Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto, jäsen
Virpi Siiskonen, puheenjohtaja, Vammaisfoorumi ry, jäsen
Jaana Viemerö, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry, jäsen
Markku Virkamäki, toimitusjohtaja, Kehitysvammaisten palvelusäätiö, jäsen
Sari Vuorilampi, ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, jäsen

Osallisuustyöryhmän tehtävänä on laatia säännösehdotukset vammaisten henkilöiden osallisuudesta sekä oikeussuojakeinoista palvelujen järjestämistavan valinnan yhteydessä. Raporttia hyödynnetään vammaispalvelulainsäädännön kokonaisuudistuksessa.

Lisätietoa työryhmästä:
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM129:00/2019

STM:n työryhmän yhtenä tavoitteena on vahvistaa palvelujen laatua, oikeutta yksilöllisiin tarpeisiin perustuviin palveluihin sekä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuutta. #osallisuustyöryhmä #tukiliittovaikuttaa