Nuorisotutkimusverkosto: Osallistu verkkokyselyyn lasten ja nuorten liikkumisen yhdenvertaisuudesta

22.11.2018

Nuorisotutkimusverkosto tekee verkkokyselytutkimuksen yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta liikuntaharrastuksissa lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen. Kyselyyn voivat osallistua 7 – 17-vuotiaat lapset ja nuoret. Heidän huoltajansa voivat osallistua tutkimukseen lasten ja nuorten puolesta tai lapset ja nuoret voivat vastata yhdessä huoltajansa kanssa.

Tämän kyselyn avulla Nuorisotutkimusverkosto yhteistyökumppaneineen tutkii 7 – 17-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumisen mahdollisuuksia ja esteitä. Verkosto haluaisi tietää, mitä mieltä sinä olet ja millaisia kokemuksia sinulla on liikunnasta.

Tässä Nuorisotutkimusverkoston saateteksti:

”Verkkokysely on suunnattu erityistä tukea liikunnassa tarvitseville lapsille, nuorille ja heidän huoltajilleen. Kyselyyn voivat osallistua 7 – 17-vuotiaat lapset ja nuoret. Heidän huoltajansa voivat osallistua tutkimukseen lasten ja nuorten puolesta tai lapset ja nuoret voivat vastata yhdessä huoltajiensa kanssa.

Toivomme että osallistutte tutkimukseen ja täytätte kyselyn oheisesta linkistä. Vastaaminen vie aikaa noin 20 – 30 minuuttia. Kysely täytetään nimettömänä.

Kysely 7 – 12-vuotiaille ja heidän huoltajilleen

Kysely 13 – 17-vuotiaille ja heidän huoltajilleen

Tutkimuksen tavoite

Kysely on osa laajempaa lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimusta, jossa selvitetään lasten ja nuorten liikkumista ja liikuntaharrastuksia. Tutkimus tehdään yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Valtion nuorisoneuvoston, Valtion liikuntaneuvoston, Lapsiasiavaltuutetun toimiston sekä Nuorisotutkimusverkoston kesken.

Tutkimuksen teemana vuonna 2018 on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo liikuntaharrastuksissa. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikkuminen sekä liikunnan harrastamisen mahdollisuudet ja esteet.

Tämän kyselyn tuottamaa tietoa hyödynnetään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten liikkumisen sekä hyvinvoinnin ja oikeuksien edistämiseksi sekä liikuntalain lähtökohtien toteutumisen seuraamiseksi. On tärkeää, että mahdollisimman moni osallistuu tutkimukseen, jotta lasten ja nuorten liikkumisesta saataisiin mahdollisimman monipuolinen ja totuudenmukainen kuva. Tiedontarve aihepiiristä on merkittävä, sillä aiempaa tutkimusta on erittäin vähän.

Tutkimusaineiston käyttötarkoitus, käsittely ja säilyttäminen

Aineisto kerätään tutkimuskäyttöön. Kyselyaineisto käsitellään kokonaisuudessaan luottamuksellisesti ilman yksittäisten vastaajien nimiä tai yhteystietoja. Tuloksia käsittelevät ja analysoivat salassapitosopimuksen allekirjoittaneet tutkijat, ja tulokset raportoidaan ja julkaistaan niin, ettei yksittäisiä tutkimukseen osallistujia voi tunnistaa.  Tutkijat kirjoittavat aineiston pohjalta Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimuksen 2018 sekä tekevät julkaisuja esimerkiksi tieteellisiin lehtiin. Tutkimustulokset julkaistaan helmikuussa 2019.

Mitä tutkimukseen osallistuminen tarkoittaa?

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja sen voi keskeyttää milloin vain. Kyselyn lähettämisen jälkeen aineiston käyttöoikeus kuitenkin siirtyy tutkijoille. Tutkimuksessa ei raportoida sellaisia tietoja, joista yksittäisiä vastaajia olisi mahdollista tunnistaa.

 

Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi tutkimukseen! Vastaamme mielellämme lisäkysymyksiin!

Mikko Salasuo      
Vastaava tutkija, Nuorisotutkimusverkosto
mikko.salasuo@nuorisotutkimus.fi
puh. 040 548 5520

Tiina Hakanen
Tilastotutkija, Nuorisotutkimusverkosto
tiina.hakanen@nuorisotutkimus.fi   
puh. 044 416 5349

Sami Myllyniemi
Tilastotutkija, Nuorisotutkimusverkosto
sami.myllyniemi@nuorisotutkimus.fi

 

Kuvituskuva: Senivpetro/Freepik