Opinnäytetyöhön etsitään haastateltavia

08.03.2021

Diakonia-ammattikorkeakoulun vammaistyöhön erikoistuvat sosionomiopiskelijat hakevat haastateltavaksi kehitysvammadiagnoosin saaneita henkilöitä kertomaan kokemuksiaan seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta.

Vammaistyöhön erikoistuvat sosionomiopiskelijat hakevat haastateltavia kertomaan omia kokemuksiaan seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta. Opiskelijat kertovat opinnäytetyöstään näin:

 

Hei,

olemme Mikko Torvinen ja Tiia Pellinen, toisen vuoden vammaistyöhön erikoistuvia sosionomiopiskelijoita Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Teemme tutkimuslähtöistä opinnäytetyötä kehitysvammaisten seksuaalikasvatuksesta ja siihen liittyvistä aihealueista.

Haemme opinnäytetyön tutkimukseen kehitysvammadiagnoosin saaneita ja puhekyvyn tai vaihtoehtoisen kommunikaatiotavan omaavia haastateltavia, jotka ovat kiinnostuneita puhumaan seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta omiin kokemuksiin pohjautuen.

Haastattelussa esitämme muutaman aiheeseen liittyvän kysymyksen, mutta haastattelun pääpointtina on luoda matalan kynnyksen keskustelu, jossa jokainen halukas saa äänensä kuuluviin itselle ominaisella tavalla.

Haastattelut toteutetaan turvallisesti ja luottamuksellisesti. Haastatteluita varten haetaan tutkimuslupa, joka mahdollistaa haastattelujen luottamuksellisen toteutumisen. Toteutamme haastattelut syksyyn 2021 mennessä. Mikäli kiinnostuneita on, lähetäthän meille osallistujalistan tähän sähköpostiosoitteeseen, niin sovitaan haastattelujen ajankohdasta ja toteutustavasta tarkemmin.

Ystävällisin terveisin,

Mikko Torvinen ja Tiia Pellinen
044 2520 817
tiia.pellinen@student.diak.fi