Omaishoitajille kysely (pro gradu -työ)

14.08.2018

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaiseksi kehitysvammaista ihmistä hoitavat tai tukevat omaishoitajat kokevat elämänlaatunsa. Kyselyyn voi vastata, vaikka ei olisi tehnyt omaishoidonsopimusta.

Nadja Delcos opiskelee Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella terveystieteiden maisteriksi. Hän etsii omaishoitajia vastaamaan kyselyyn, joka päättyy elokuun lopussa 2018:

Hyvä kehitysvammaisen ihmisen vanhempi, perheenjäsen tai läheinen,

teen pro gradu -tutkielmani aiheesta kehitysvammaista hoitavien omaishoitajien elämänlaatu.  Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaiseksi kehitysvammaista ihmistä hoitavat tai tukevat omaishoitajat kokevat elämänlaatunsa. Omaishoitajalla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan henkilöä, joka pitää huolta kehitysvammaisesta perheenjäsenestään tai läheisestään, riippumatta siitä, onko hän tehnyt omaishoitosopimuksen kunnan kanssa vai ei, tai asuuko hän samassa taloudessa kehitysvammaisen kanssa.

Mikäli olet vanhempi, perheenjäsen tai läheinen kehitysvammaiselle ja autat kehitysvammaista hoitamalla tai tukemalla häntä säännöllisesti, pyydän Sinua osallistumaan tähän tutkimukseen. Osallistumisesi on tärkeää, sillä Suomessa ei ole aiemmin tehty tutkimusta kehitysvammaisten omaishoitajien elämänlaadusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää omaishoidon palvelujen kehittämisessä.

Tutkimukseen voit osallistua vastaamalla lyhyeen kyselyyn, jonka täyttäminen kestää noin 10 minuuttia. Tutkimuksessa ei kysytä Sinun eikä omaisesi/läheisesi henkilötietoja. Osallistuminen tähän tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja voitte milloin vain keskeyttää kyselyn. Kysely on sähköisessä muodossa ja siihen pääsee vastaamaan tiedotteen alla olevasta linkistä.

Lupa tutkimuksen toteuttamiseen on saatu Kehitysvammaisten Tukiliitolta. Tutkimuksen tulokset raportoidaan Turun yliopiston pro gradu -tutkielmana ja mahdollisesti artikkelina alan lehteen. Tutkimuksen ohjaajana toimii professori Riitta Suhonen Turun yliopistolta. Mikäli Sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja, vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Kysely:
Klikkaa tästä vastataksesi kyselyyn

Nadja Delcos
TtM-opiskelija
Hoitotieteen laitos
20014 Turun yliopisto
puhelin 050 4069 922 ja sähköposti
nasdel@utu.fi

Oletko kehitysvammaisen läheisesi tukena hänen arjessa? Osallistu Turun yliopiston tutkimukseen, jossa selvitetään kehitysvammaisten ihmisten omaisten/läheisten elämänlaatua. #omaishoito #omaishoitaja